Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2014

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

KMO Kompas 2014: Doorsnee kmo genereert op 10 jaar tijd amper bijkomende aandeelhouderswaarde

Voor deze 10de editie heeft Deloitte Fiduciaire de financiële gegevens van meer dan 560 ondernemingen over 10 jaar in kaart gebracht. De studie baseert zich bovendien niet alleen op “publieke” maar ook op “niet-publieke” gegevens, zoals omzet, aandeelhoudersleningen en de gedetailleerde opgave van fiscale en parafiscale lasten.

In het kort:

  • Nieuwe regels rond bijzondere RSZ-bijdragen op voertuigen
  • Nieuwe wet over onbekwaamheid biedt nieuwe perspectieven voor uw vermogensplanning
  • Tantièmes fiscaal aftrekbaar volgens Cassatie

Vraag en antwoord:

  • Btw-eenheid: registratierechten bij verkoop?
  • Kan/mag de gedelegeerd-bestuurder alleen tekenen?

Private governance:

  • Waardering van vruchtgebruik wettelijk geregeld

Gepubliceerd op 27/10/2014.

Download de bijlage in PDF
Did you find this useful?