Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, oktober 2015

Redt Cassatie uw villavennootschap?

Diverse media verkondigden deze zomer dat er, ingevolge de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, geen rem meer staat op de aftrekbaarheid van kosten met betrekking tot villa’s en appartementen aan de kust die vennootschappen in vruchtgebruik of volle eigendom bezitten. Enige nuance is op zijn plaats. Reeds lang staat het standpunt van het Hof van Cassatie vast dat, uit het beginsel dat alle inkomsten van een vennootschap beroepsinkomsten zijn, niet voortvloeit dat ook al haar kosten aftrekbare beroepskosten zijn. Terzelfdertijd verkondigde het Hof van Cassatie dat kosten slechts aftrekbaar zijn indien ze gemaakt zijn in het kader van de maatschappelijke activiteit van de vennootschap, zoals die blijkt uit haar statutair doel.

Is de taxshelter 2.0 een kaskraker voor uw bedrijf?

Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving omtrent de taxshelter grondig gewijzigd. Hoewel het rendement strikt gereguleerd is, blijft de investering in een taxshelter een interessante keuze, zeker in de huidige periode van lage rentevoeten.

In het kort

  • VVPRbis: omzetting van een schuldvordering is geen inbreng in geld!
  • Dienstencheques: vraag een tweede account aan!
  • Vervroegde beëindiging van erfpachtcontracten: Vlaanderen herziet de 2% registratierechten
  • Terugbetaling aan personeel van individueel pensioensparen vrij van normale RSZ-bijdragen
  • Renovatiewerken aan 6 % btw vanaf 2016

Vraag en antwoord

  • Niet akkoord met uw aanslagbiljet? Wees er op tijd bij!

Private Governance: Lijfrente: een valabel alternatief ?

(Jonge) bedrijfsleiders met een grote credit-rekeningcourant (R/C) op hun vennootschap riskeren een hoge erfbelasting. Vindt men een schenking aan de kinderen niet of nog niet aangewezen, dan kan de verkoop op lijfrente een mooi en interessant alternatief zijn.

Did you find this useful?