actualiteiten

Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2016

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, oktober 2016

Cyber Security, ook een zorg van kmo’s en familiebedrijven?

Hebt u een idee hoeveel bedrijven reeds het slachtoffer zijn van cybercriminaliteit? Weet u wat de consequenties en kostprijs zijn van een cyberaanval voor uw onderneming? Hackers richten hun pijlen steeds vaker op kmo’s en familiebedrijven. Deze zijn een geliefkoosd doelwit omwille van het hoge rendement. Met een minimum aan tijd en vaardigheden, slaagt men erin zich toegang te verschaffen tot de bedrijfsgegevens, waaronder ook de gegevens van klanten. Op die manier staan alle deuren open voor chantage, afpersing of andere criminele activiteiten.

De financiële gevolgen bij een ex-huwelijkspartner bij overlijden of echtscheiding

Bij overlijden of echtscheiding dringen zich een aantal vragen op hoe men financieel verder moet als ex-partner. Een overzicht van de algemene regels.

Pensioenrechten van de langstlevende en de uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige/helper

Bij overlijden of echtscheiding ontstaan er bepaalde pensioenrechten voor de ex-partner.

In het kort

  • Opgelet bij samenloop vorige verliezen en investeringsaftrek
  • Vereenvoudigd bewijs IC-levering: het bestemmingsdocument
  • Uiterste datum voor storting 10 % liquidatiereserve aanslagjaar 2014 is 30 november 2016

Private Governance
Uw holding activeren kan heel wat geld besparen

Did you find this useful?