actualiteiten-oktober-2017

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2017

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, oktober 2017

Wat moet u nog weten over het Zomerakkoord?
In ons vorig nummer bespraken we reeds enkele belangrijke maatregelen van het Zomerakkoord. Een aantal andere komen hierna aan bod. In dit nummer gaan we verder dan de wijzigingen aan de vennootschapsbelasting en zoomen we ook in op de spaarfiscaliteit en de btw.

Winstparticipatie vanaf 2018
Om het loonbeleid te optimaliseren, is een werkgever binnen een bepaald budget steeds op zoek naar die verloningsvorm die voor de werknemer de meeste waarde genereert.

Eindelijk een nieuw erfrecht!
Op 1 september 2017 werden de langverwachte hervormingen van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om ons verouderd erfrecht aan te passen aan onze huidige moderne samenleving. De nieuwe wet verandert enkel het erfrecht ('wie erft wat?') en niet de erfbelasting. Welke zijn de belangrijkste wijzigingen?

Did you find this useful?