Article

Fiduciaire Actualiteiten

Nieuwsbrief september 2015

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Fiduciaire, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Actualiteiten, september 2015

Wie behoudt het overzicht over uw vermogen?

Heel wat personen staan u bij in uw dagdagelijkse leven. Uw bankier kan u de meest recente stand geven van uw spaarrekeningen en beleggingen. Uw verzekeringsmakelaar kan u meer vertellen over het opgebouwde pensioenkapitaal en nagaan of al uw risico’s wel voldoende verzekerd zijn. Uw accountant kan de waarde van uw onderneming vaststellen en u informeren over de toestand van uw onderneming.

Steunmaatregelen voor startende ondernemers

In de programmawet van 10 augustus 2015 zijn diverse steunmaatregelen voor startende ondernemers terug te vinden. De opstartperiode voor starters wordt uniform geraamd op vier jaar, te rekenen vanaf de eerste inschrijving in de KBO of het neerleggen van de statuten van de nieuwe vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vraag en antwoord

  • Wat kan ik in mindering brengen van mijn belastingen in 2015?

Private Governance: Estate planning: (wanneer) komt er meer rechtszekerheid?

Het is een veel gehoorde kritiek in België: de (fiscale) wetgeving is onduidelijk en alles behalve recht door zee. De overdracht per 1 januari 2015 van bepaalde federale bevoegdheden (o.a. schenk- en erfbelasting) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) draagt (voorlopig) evenmin bij tot grotere transparantie.

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier
Did you find this useful?