zomerakkoord-2017

Article

Tijdelijk hogere investeringsaftrek en fiscale consolidatie

Zomerakkoord: in het kort

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2017

Tijdelijk hogere investeringsaftrek

Voor nieuwe investeringen zal de eenmalige investeringsaftrek voor 2018 en 2019 verhoogd worden naar 20 % (i.p.v. 8 %), zowel voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen in de personenbelasting. Dit wordt gecompenseerd vanaf 2020 door de afschaffing van de mogelijkheid om degressief af te schrijven en de verplichting om pro rata temporis afschrijvingen toe te passen in het jaar van aanschaffing.

Het is aan te bevelen de geplande datum van de investeringen te (her)bekijken.

Fiscale consolidatie

Het is de bedoeling dat het principe van de fiscale consolidatie zal worden ingevoerd in 2020. In de huidige wetgeving wordt elke vennootschap die deel uitmaakt van een groep beschouwd als een afzonderlijke belastingplichtige.

Dit heeft o.a. tot gevolg dat de winsten van één groepsvennootschap niet kunnen verrekend worden met de verliezen van een andere groepsvennootschap. Bij een fiscale consolidatie zal dit wel kunnen en zullen overnames gemakkelijker te structureren en te financieren zijn. Hoe de fiscale consolidatie er precies zal uitzien is, is nog niet duidelijk.

Al deze maatregelen moeten nog verfijnd worden. De essentie van de belastinghervorming is een verlaging van de tarieven met als compensatie een hele reeks maatregelen die het er niet eenvoudiger op maken. Spreek daarom zeker uw accountant en fiscale raadgever aan om de pro’s en contra’s van deze hervorming in kaart te brengen. We staan alvast klaar om u door het kluwen van wijzigingen te loodsen.

Voor meer informatie: Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?