zomerakkoord-2017

Article

Kapitaalverminderingen worden geviseerd

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2017

Heel wat vennootschappen beschikken over een stevig kapitaal door de inbreng van cash, maar ook heel vaak door de inbreng van aandelen van ondernemingen waarbij men een zogenaamde fiscale step-up realiseerde. Wie veronderstelde op termijn dit kapitaal belastingvrij te kunnen terugvragen, wordt nu een pad in de korf gezet.

Vanaf 2018 zal een kapitaalvermindering toch gedeeltelijk onderworpen worden aan de roerende voorheffing (RV) als de uitkerende vennootschap naast werkelijk gestort kapitaal ook belaste reserves, al dan niet geïncorporeerd in kapitaal, heeft.

In dat geval zou de kapitaalvermindering slechts vrij van RV kunnen worden uitgekeerd overeenkomstig de volgende formule:

Werkelijk gestort kapitaal
Werkelijk gestort kapitaal + belaste reserves

Voorbeeld

Vennootschap X heeft 500.000 EUR werkelijk gestort kapitaal en 500.000 EUR belaste reserves. Er wordt een kapitaalvermindering van 250.000 EUR doorgevoerd. Het deel dat vrij van RV wordt uitgekeerd, is de helft of 125.000 EUR. Op de andere 125.000 EUR zal een RV van 30 % worden ingehouden.

Deze pro-rata regel zal niet van toepassing zijn in de mate het kapitaal ook klikreserves (art. 537 WIB) omvat. Dit zijn reserves die geïncorporeerd zijn met vooruitbetaling van 10 % liquidatiebelasting. De kapitaalverminderingen die op deze reserves betrekking hebben, kunnen vrij van RV worden uitgekeerd mits de wachttermijn (4 jaar voor kmo’s of 8 jaar voor andere ondernemingen) is nageleefd.

Alhoewel nog niet alle details van deze maatregel bekend zijn, is het opstromen van dividenden naar holdings waarschijnlijk een zeer contraproductieve maatregel en moet deze herbekeken worden. Een in het vooruitzicht gestelde kapitaalvermindering zal een voorafgaande analyse vereisen van de fiscale gevolgen.

Al deze maatregelen moeten nog verfijnd worden. De essentie van de belastinghervorming is een verlaging van de tarieven met als compensatie een hele reeks maatregelen die het er niet eenvoudiger op maken. Spreek daarom zeker uw accountant en fiscale raadgever aan om de pro’s en contra’s van deze hervorming in kaart te brengen. We staan alvast klaar om u door het kluwen van wijzigingen te loodsen.

Voor meer informatie: Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?