zomerakkoord-2017

Article

Mogelijke vermindering tarief vennootschapsbelasting met één derde!

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2017

Het huidig basistarief van 33 % wordt verlaagd tot 29 % in 2018 en 25 % in 2020. De aanvullende crisisbijdrage (ACB) zou dalen tot 2 % in 2018 en worden afgeschaft in 2020. Voor kmo’s wordt het tarief op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst verlaagd naar 20 %.

Schematisch geeft dit het volgende overzicht:

Jaar Gewoon tarief
Kmo-tarief
2017 33,99% (inclusief 3% ACB) 24,9975% (1)
2018 29,58% (inclusief 2% ACB) 20,4% (2)
2020 25% 20% (2)

(1) Op de eerste schijf van 25.000 EUR, verlaagd opklimmend tarief tot 35,535%
(2) Op de eerste schijf van 100.000 EUR

Voor kmo’s wordt vanaf 2018 in een vermindering naar 20 % voorzien op de eerste schijf van 100.000 EUR fiscaal resultaat. Dit betekent dat het bestaande systeem van het progressief opklimmend tarief van de vennootschapsbelasting voor kmo’s verdwijnt. Voortaan worden zij op het gedeelte van hun fiscaal resultaat dat 100.000 EUR overstijgt, aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting (29,58 % in 2018 en 2019 en 25 % vanaf 2020) onderworpen.

Een vergelijking tussen het huidig en het nieuwe tarief voor kmo’s bij een belastbaar resultaat van 100.000 EUR geeft volgend effect.

Verlaagd opklimmend kmo-tarief 2017 Verlaagd kmo-tarief 2018
0 – 25.000 EUR: 24,9775 %
25.000 – 90.000 EUR: 31,93 %
90.000 – 322.500 EUR: 35,535 %
> 322.500 EUR: 33,99 %
0 – 100.000 EUR: 20,4 %
> 100.000 EUR: 29,58 %

 

Uit de tabel blijkt dat een kmo in 2017 op een belastbaar resultaat van 100.00 EUR, 30.552,38 EUR belasting moet betalen. In 2018 zal dit slechts 20.400 EUR zijn of een belastingvermindering van maar liefste één derde.

Al deze maatregelen moeten nog verfijnd worden. De essentie van de belastinghervorming is een verlaging van de tarieven met als compensatie een hele reeks maatregelen die het er niet eenvoudiger op maken. Spreek daarom zeker uw accountant en fiscale raadgever aan om de pro’s en contra’s van deze hervorming in kaart te brengen. We staan alvast klaar om u door het kluwen van wijzigingen te loodsen.

Voor meer informatie: Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?