actualiteiten-20201

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2021

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Januari 2021

Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft
De maatschap is al decennia lang een gekende structuur om familiaal vermogen over te dragen. De voorbije jaren hebben een aantal wetgevende initiatieven er toe geleid dat maatschappen aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen.

Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020
Met het oog op de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen vormt het continuïteitsprincipe één van de steunpilaren van het Belgisch boekhoudrecht. Zo moeten de waarderingsregels die bij de oprichting van de vennootschap werden vastgelegd in principe jaarlijks onverkort worden toegepast.

Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen
De Britse en Europese onderhandelaars sloten op de valreep op 24 december een principeakkoord over de toekomstige Brits-Europese relaties, waarbij de oorsprong van de goederen vanaf 1 januari 2021 een belangrijk aandachts­punt is op het vlak van handel. 

Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden
Weldoordachte KPI’s vormen een fundamentele bouwsteen voor de creatie van een stevig loonhuis binnen uw onderneming. Ze zijn noodzakelijk om een goed kader te creëren voor het performance management, zowel op korte als lange termijn.

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Wanneer een echtgenoot eigen goederen met voorbehoud van vruchtgebruik schenkt aan zijn of haar kinderen, worden de kinderen in principe volle eigenaar ervan na het overlijden van de echtgenoot-schenker. Het vruchtgebruik van de geschonken goederen komt dus niet toe aan de langstlevende echtgenoot, tenzij de echtgenoot-schenker dit expliciet zou hebben voorzien in de schenkingsakte.

Februari 2021

Fiscaliteit, tijdens en na corona
Ongeziene fiscale maatregelen werden ingevoerd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Post-corona stellen zich twee vragen: herneemt de fiscale wetgever de pre-corona plannen en hoe zal de coronarekening de fiscaliteit verder sturen?

Verplicht telewerk - Spelregels en impact op uw toekomstig telewerklandschap
Telewerk is al minstens tot 1 april 2021 de norm. De nationale arbeidsraad heeft eind januari dan toch een cao uitgevaardigd die het nodige kader creëert voor deze specifieke vorm van telewerk. Wat legt deze regelgeving op en waarmee moet u na deze periode van verplicht telewerk nog rekening houden?

Debiteurenbeheer - Het ideale recept tegen wanbetalers
Meer ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met wanbetalers als gevolg van de COVID-19 crisis. Het ideale recept voor het aanpakken van deze wanbetalers? Een gebalanceerd en gestructureerd debiteurenbeheer.

Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19?
Nu de vaccinaties voor licht aan het einde van de tunnel zorgen, kan het omwille van bedrijfsorganisatorische redenen verleidelijk zijn om uw werknemer naar diens vaccinatiestatus te vragen. Maar mag dit wel?

Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?
Populariteit van zorgvolmachten neemt jaar na jaar toe. Via dergelijke volmacht kan u op voorhand bepalen wie uw belangen zal behartigen wanneer u dat zelf niet meer kan doordat u zich in een situatie van wilsonbekwaamheid bevindt, en dit zonder tussenkomst van een rechter.

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten

Did you find this useful?