aftrekbare-kosten

Article

Klanten uitnodigen op een VIP- arrangement bij een wielerwedstrijd

Zijn de kosten aftrekbaar?

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2018

Nu de voorjaarskoersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Luik- Bastenaken-Luik eraan komen, kunt u (goede) klanten een plezier doen door hen uit te nodigen op een VIP-arrangement. Zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap en kan de betaalde btw worden gerecupereerd?

De organisatoren van de wielerklassiekers bieden een pakket aan waarmee ondernemingen hun klanten kunnen uitnodigen om de wedstrijd bij te wonen op een groot scherm in een VIP-tent voorzien van spijs en drank.

Eén ticket kost al vlug enkele honderden euro’s. Hoeveel kan een vennootschap hiervan fiscaal recupereren?

Op het vlak van de inkomstenbelastingen

De fiscus maakt een onderscheid tussen de kosten van toegang tot de VIP-plaatsen en de kosten van ontvangst van de klanten. U zal de factuurkost dus moeten opsplitsen. De toegangskosten zijn 100 % aftrekbaar als uw vennootschap kan aantonen dat de klanten  niet alleen worden uitgenodigd om van de wedstrijd te genieten, maar ook om publicitaire redenen. Het gaat dan om zogenaamde kosten van publiciteit. Er moet dus duidelijk zichtbare reclame worden gevoerd voor de activiteit van uw vennootschap binnen de ruimte waar de ontvangst van de klanten gebeurt. Belangrijk is zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen zoals reclame in programmaboekjes en foto’s van reclamepanelen of vlagjes van uw bedrijf in de ontvangstruimte en foto’s van het verloop van de dag. Als niet kan worden aangetoond dat het evenement gericht is op het voeren van reclame, zijn de kosten slechts voor 50 % als zogenaamde receptiekosten aftrekbaar. Dit is meer bepaald het geval als u aan klanten toegangskaarten geeft zonder enige vorm van publiciteit.

De factuurkost die betrekking heeft op de ontvangst van uw klanten in de VIP- ruimte is voor slechts 50 % fiscaal aftrekbaar. Het gaat meer bepaald om de kosten van maaltijden, versnaperingen, dranken, bloemen, … Gaat u voor of na het evenement op restaurant met uw klanten, dan zijn dit restaurantkosten die voor 69 % fiscaal aftrekbaar zijn.

Op het vlak van de btw

Voor de btw dient het onderscheid te worden gemaakt tussen publicitaire kosten (100 % recht op aftrek) en kosten van onthaal (0 % recht op aftrek). Kosten van onthaal hebben het bestendigen of versterken van zakelijke relaties als doel terwijl reclamekosten rechtstreeks het bevorderen van de verkoop van een product of een dienst tot doel heeft (bv. voorstelling nieuwe producten, …).

Enkel indien het rechtstreeks verkoopsbevorderend karakter kan worden aangetoond en kan bewezen worden dat bepaalde concrete inspanningen worden verricht om klanten/prospecten in te lichten over de producten/diensten van uw onderneming om zo de verkoop te verhogen (bv. productpresentatie, …), kunnen deze kosten als publicitaire kosten worden beschouwd. Dit moet worden aangetoond aan de hand van een gefundeerd ‘publiciteitsdossier’. De aankoop van VIP-arrangementen worden doorgaans als kosten van onthaal gekwalificeerd aangezien deze evenementen meestal tot doel hebben om zakelijke relaties te bestendigen.

Gepubliceerd op 15/03/2018

Claire Kestens, mkestens@deloitte.com

Did you find this useful?