actualiteiten-april-2018

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief april 2018

In deze editie: Zijn de data van uw klanten, leveranciers en personeel reeds beschermd? | De managementvennootschap, meer dan ooit relevant | Mijn woning in de vennootschap: welk belastbaar voordeel? | Onroerende verhuur: dan toch optie voor btw! | De generatiesprong - deel 1

Actualiteiten, april 2018

Zijn de data van uw klanten, leveranciers en personeel reeds beschermd?
Op 25 mei van dit jaar treedt de nieuwe General Data Protection Regulation of ‘GDPR’ in werking. Een ‘hot topic’ in de media en tijdens netwerkmomenten, maar welke implicaties heeft de GDPR daadwerkelijk voor uw kmo en welke concrete acties kan/moet u in dit kader ondernemen?

De managementvennootschap, meer dan ooit relevant
Hoewel de tax reform van eind 2017 via een aantal compensatoire maatregelen de bedoeling had het gebruik van managementvennootschappen tegen te gaan, blijkt uit de feiten dat deze vennootschap meer dan ooit relevant is voor de opbouw en planning van uw persoonlijk vermogen. Deloitte Private ontwikkelde een unieke strategie om die vermogensplanning in realiteit om te zetten.

Mijn woning in de vennootschap: welk belastbaar voordeel?
Wanneer de vennootschap eigenaar is van een woning die ter beschikking gesteld wordt aan de bedrijfsleider of een personeelslid, is er sprake van een belastbaar voordeel van alle aard waarop personenbelasting verschuldigd is.

Onroerende verhuur: dan toch optie voor btw!
De regering heeft eind maart beslist om de professionele onroerende verhuur dan toch te onderwerpen aan btw, en dit in principe vanaf 1 oktober 2018. Ook de kortetermijnverhuringen zouden vanaf dat tijdstip onderworpen worden aan de btw-heffing.

De generatiesprong - deel 1
Eind vorig jaar werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit op een aantal punten aangepast. De erfbelasting bij een generatiesprong door verwerping werd verlaagd. In dit nummer wordt ingegaan op de civiele en fiscale gevolgen van deze erfenissprong over de drie gewesten heen. In een volgend nummer lichten we de verschillende mogelijkheden toe die het nieuwe erfrecht vanaf 1 september 2018 voorziet om een generatiesprong te realiseren.

Did you find this useful?