actualiteiten-april-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief april 2019

In deze editie: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een feit | Winstuitkeringen uit de vennootschap | Incentives bij aanwerving personeel | Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing | De groepsbijdrage­regeling | Uitbreiding zorgvolmacht

Actualiteiten, april 2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een feit
Eind februari heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit zal de grootste verandering ooit in het Belgische vennootschapslandschap teweegbrengen.

Winstuitkeringen uit de vennootschap
Hoe fiscaalvriendelijk kan dit? Gezien elke mogelijkheid zijn eigen belastingtarief en specifieke voorwaarden kent, vereist het uitstippelen van een dividendpolitiek meer dan ooit een langetermijnvisie van de vennootschap en aandeelhouders.

Incentives bij aanwerving personeel
Nieuwe werkgevers (lees: werkgevers die in de laatste vier kwartalen vóór de aanwerving geen personeel te werk stelden) kunnen een doelgroepvermindering genieten voor de eerste aanwerving die zij verrichten vóór 31 december 2020.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
Werkgevers moeten in bepaalde specifieke gevallen niet de volledige op de bezoldiging van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Schatkist.

De groepsbijdrage­regeling
Vanaf aanslagjaar 2020 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2019) heeft België een beperkte vorm van fiscale consolidatie ingevoerd, namelijk de groepsbijdrageregeling.

Uitbreiding zorgvolmacht 
Sinds 1 september 2014 bestaat de mogelijkheid om via een zorgvolmacht één of meerdere (opvolgende) lasthebbers aan te duiden die zich kunnen ontfermen over uw goederen ingeval van uw tijdelijke of definitieve onbekwaamheid. 

Did you find this useful?