incentives-aanwerving-personeel

Article

Incentives bij aanwerving personeel

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2019

Nieuwe werkgevers (lees: werkgevers die in de laatste vier kwartalen vóór de aanwerving geen personeel te werk stelden) kunnen een doelgroepvermindering genieten voor de eerste aanwerving die zij verrichten vóór 31 december 2020. Zij zijn volledig vrijgesteld van de betaling van de patronale basisbijdragen (± 25 %) op het loon van deze eerste werknemer en dit onbeperkt in de tijd.

Opgelet: bij de beoordeling wordt er ook nagegaan of deze werknemer geen werknemers vervangt in de technische bedrijfseenheid waarbinnen de werkgever zich situeert. Concreet betekent dit dat er door de eerste aanwerving een meertewerkstelling moet ontstaan ten opzichte van het hoogste aantal werknemers dat in de laatste twaalf maanden bij de verbonden ondernemingen tegelijkertijd in dienst was. De RSZ hanteert hierbij een eigen (ruime) interpretatie van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’.

Ook voor een tweede tot en met zesde nieuwe werknemer maakt de werkgever aanspraak op een doelgroepvermindering, maar dit beperkt in bedrag van 1.550 naar 450 EUR per kwartaal en in tijd (max. 13 kwartalen). Aan de doelgroepvermindering wordt bovendien een tussenkomst in de administratieve kosten van het sociaal secretariaat van 36,45 EUR per kwartaal gekoppeld. Gecombineerd met de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kmo’s wordt de drempel om personeel aan te werven een stuk kleiner.

Gepubliceerd op 23/04/2019
Falko Naessens, fnaessens@deloitte.com

Did you find this useful?