vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing

Article

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2019

Werkgevers moeten in bepaalde specifieke gevallen niet de volledige op de bezoldiging van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Schatkist.

Dit is het geval bij wetenschappelijk onderzoek, nachtarbeid en ploegenarbeid (met een gunstiger stelsel voor de bouwsector). Ook de eerste 130 overuren per jaar (met een toeslag van 50 of 100 %) kennen een gunstregime, en dit voor zowel werkgever als werknemer. In de bouwsector (mits gebruik van aanwezigheidsregistratiesysteem) en horeca gold de korting reeds voor respectievelijk 180 en 360 uren. Recent is beslist om dit voor alle andere sectoren op te trekken naar 180 uren. Er is ook voorzien in een vrijstelling van 25 % van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die investeren in erkende steunzones. Voor alle startende kmo’s (maximaal 48 maanden ingeschreven in het KBO) geldt daarnaast een vrijstelling van doorstorting van 10 % van de bedrijfsvoorheffing. Voor micro-ondernemingen is dit zelfs 20 %. Ten slotte kunnen alle kmo’s genieten van een IPA-korting van 0,12 % op de totale belastbare bezoldigingen.

Gepubliceerd op 23/04/2019
Anneleen Terryn, aterryn@deloitte.com

Did you find this useful?