covid-19-overzicht-steunmaatregelen

Article

COVID-19 Overzicht steunmaatregelen  

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2020

De impact van het coronavirus liet weinigen gespaard. Dit is in het bijzonder het geval voor u als ondernemer. Om u en uw onderneming door deze moeilijke periode te loodsen, kan u beroep doen op de vele steunmaatregelen die hiervoor voorzien zijn. Maar wat zijn en houden deze steunmaatregelen nu concreet in?

De initiatieven zijn talrijk, vaak complex en gaan bovendien uit van verschillende instanties. Om ervoor te zorgen dat u geen informatie over de steunmaatregelen mist, heeft Deloitte Accountancy een speciale COVID-19 webpagina gepubliceerd die de voor u relevante informatie stroomlijnt.

U kan deze raadplegen per domein (fiscaal, financieel, sociaalrechtelijk, premies, subsidies en adviesverlening), op federaal niveau en per gewest. Gelieve te noteren dat ons overzicht zich beperkt tot de federale en regionale steunmaatregelen voor ondernemingen. Initiatieven genomen door lokale overheden zijn hier niet in opgenomen.

Raadpleeg het overzicht op onze website:

www.deloitte.com/be/covid-19-updates

 

Gepubliceerd op 23/04/2020
Sanne Vervaet, svervaet@deloitte.com

Did you find this useful?