laat-u-niet-vangen-door-corona-afspraken

Article

Laat u niet vangen door ‘corona-afspraken’

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2020

Zowat elk bedrijf wordt geconfronteerd met moeilijkheden tijdens de coronacrisis. Dit zorgt voor de nodige solidariteit ten opzichte van klanten, leveranciers en andere business partners. Zo gaan klanten misschien wel akkoord met een (veel) latere levering van goederen of oplevering van diensten dan contractueel voorzien. Of staat u zelf een betalingsuitstel toe aan een klant.

Bij het maken van ‘corona-afspraken’ is het zaak te weten welke rechten u en uw contractpartner hebben, zowel volgens het contract als wegens de uitzonderlijke COVID-19 omstandigheden. Heeft uw klant het recht eenzijdig een betalingsuitstel toe te passen? Kan u uw leveringstermijn op eigen initiatief verlengen? Kan uw leverancier de prijzen zomaar optrekken?

Bij dit alles is het van groot belang deze tijdelijke afwijkingen schriftelijk vast te leggen, om onaangename verrassingen na COVID-19 te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld in een kort addendum. Die laattijdige levering kan immers een wanprestatie inhouden onder de oorspronkelijke overeenkomst. De samenwerking zou dan zomaar beëindigd kunnen worden wanneer het weer ‘business as usual’ is, en dit ondanks mondelinge afwijkende afspraken. Anderzijds zou de medecontractant zich op een ‘verworven recht’ kunnen beroepen om ook ná COVID-19 bijvoorbeeld een langere betalingstermijn te blijven toepassen.

Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard!

 

Gepubliceerd op 23/04/2020
Jeroen Thierens, jthierens@deloitte.com

Did you find this useful?