actualiteiten-april-2021

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief april 2021

In deze editie: Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten | Opmaak van uw jaarrekening - voorzichtigheidsprincipe | Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik | Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland | Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening | Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?

Actualiteiten, april 2021

Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten
Vanaf 1 juli 2021 zal de huidige btw-regelgeving over e-commerce en ‘verkopen op afstand’ grondig wijzigen. De coronacrisis en de toenemende digitalisering zorgen immers voor een alsmaar groeiend online aanbod. Met deze nieuwe regelgeving wil de wetgever deze evolutie verder ondersteunen. De ‘vereenvoudigde’ regels richten zich vooral op ondernemingen actief in de grensoverschrijdende B2C-markt.

Opmaak van uw jaarrekening - Verlies het voorzichtigheidsprincipe niet uit het oog
Vooraleer uw jaarrekening binnenkort door de aandeelhouders kan worden goedgekeurd, moet het bestuursorgaan er eerst voor zorgen dat bij de opmaak ervan het getrouw beeld gerespecteerd wordt. Hierbij is het voorzichtigheidsprincipe een belangrijk aandachtspunt.

Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik
Graag vestigen we nog even de aandacht op de algemene antimisbruikbepaling die gepaard gaat met de effectentaks 2.0.

Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland
Als Belgisch rijksinwoner moet u buitenlandse onroerende goederen waarvan u eigenaar bent jaarlijks opnemen in uw aangifte personenbelasting (PB).

Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening
Heel wat ondernemingen zijn momenteel de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2020 aan het voorbereiden, waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis duidelijk zullen worden.

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?
De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven reeds een deel ervan overgedragen aan de volgende generatie.

Did you find this useful?