bereik-webshop-aanzienlijk-vergroten

Article

Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2021

Vanaf 1 juli 2021 zal de huidige btw-regelgeving over e-commerce en ‘verkopen op afstand’ grondig wijzigen. De coronacrisis en de toenemende digitalisering zorgen immers voor een alsmaar groeiend online aanbod. Met deze nieuwe regelgeving wil de wetgever deze evolutie verder ondersteunen. De ‘vereenvoudigde’ regels richten zich vooral op ondernemingen actief in de grensoverschrijdende B2C-markt.

Er wordt vandaag de dag nog steeds veel tijd verloren bij het verzamelen en verwerken van data. In een toekomstgerichte organisatie verloopt dit proces zo geautomatiseerd mogelijk, zodat er maximaal ruimte vrijkomt voor analyse.

Herziening drempelbedragen voor ‘verkopen op afstand’

Op vandaag kunnen grensoverschrijdende afstandsverkopen van goederen binnen de EU aan consumenten tot zekere hoogte aan Belgische btw onderworpen worden. Van zodra echter bij de verkopen aan een andere lidstaat een drempel overschreden wordt, worden deze onderworpen aan de btw van de lidstaat waar de goederen worden geleverd (deze drempel bedraagt momenteel 35.000 of 100.000 EUR, afhankelijk van de lidstaat). De verkoper is in dit geval verplicht een btw-nummer aan te vragen in het desbetreffende land en de verkopen te factureren met lokale btw.

Vanaf 1 juli 2021 is er btw verschuldigd in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen van zodra een (nieuwe) optionele drempel van 10.000 EUR is overschreden. Let wel, bij het bepalen van deze drempel moet ook rekening gehouden worden met telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor particulieren.

Webshopverkopen met enkel een Belgisch btw-nummer?

De nieuwe regelgeving voorziet voortaan ook in een alternatieve manier om deze buitenlandse btw te voldoen. Via de One-stop-shop (OSS) regeling moeten ondernemingen slechts in 1 lidstaat de verschuldigde btw aangeven en betalen. Voor EU-ondernemingen is dit de lidstaat van vestiging. Opgelet: indien een voorraad goederen wordt aangehouden in een bepaalde lidstaat, kan hiervoor wel nog een btw-nummer vereist zijn.

Sinds 1 april 2021 kan u zich registreren voor deze specifieke OSS-module. Deze is toegankelijk via het BE intervat-portaal waar vanaf 1 juli ook de OSS-aangiften ingediend zullen moeten worden.

Overige wijzigingen

De btw-vrijstelling voor invoer van kleine zendingen wordt afgeschaft en btw-registraties kunnen vermeden worden in de lidstaat van invoer/bestemming van goederen voor zendingen met een waarde van maximaal 150 EUR. Tenslotte treedt er op 1 juli 2021 een specifieke regeling in werking voor een aantal situaties waarbij de elektronische marktplaatsen of platformen bijkomende verplichtingen opgelegd krijgen. Zo zullen de verkopers niet langer rechtstreeks aan hun klanten mogen factureren, maar wel aan de marktplaats, die dan op haar beurt factureert aan de eindklant.

Conclusie

De nieuwe regels zullen een impact hebben op ondernemingen die via webshops verkopen aan onder andere particulieren. Hoewel er een belangrijke vereenvoudiging wordt ingevoerd voor betaling en rapportering van buitenlandse btw (OSS), verdienen een aantal zaken toch uw aandacht:

  • De consumentenwetgeving verplicht ondernemingen om steeds de correcte prijs – inclusief btw – te vermelden aan de consument. Bij verkopen vanuit België aan particulieren in een andere lidstaat kunnen dus verschillende btw-tarieven van toepassing zijn, wat een impact kan hebben op de prijszetting en/of winstmarge.
  • Deze verschillende btw-tarieven kunnen mogelijk aanleiding geven tot aanpassingen aan uw ERP-pakket, facturatiepakket en/of bedrijfsproces.

Naast de correcte toepassing van deze nieuwe btw-regels is het belangrijk dat uw webshop ook voldoet aan de vele juridische verplichtingen (informatieplicht, herroepingsrecht, …).

 

Gepubliceerd op 26/04/2021
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com

Did you find this useful?