effectentaks-2-let-op-voor-misbruik

Article

Effectentaks 2.0

Let op voor misbruik

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2021

In onze editie van december 2020 berichtten we u reeds over de krachtlijnen van de nieuwe taks op effectenrekeningen (‘effectentaks 2.0’). Graag vestigen we nog even de aandacht op de algemene antimisbruikbepaling die hiermee gepaard gaat, waardoor de fiscus onder bepaalde voorwaarden specifieke handelingen naast zich neer mag leggen (‘niet-tegenstelbaarheid’) en alsnog effectentaks kan heffen. Deze antimisbruikbepaling heeft terugwerkende kracht tot 30 oktober 2020, waardoor de fiscus zelfs handelingen tot die datum kan viseren. Specifieke voorbeelden zijn het splitsen van effectenrekeningen en het omzetten naar effecten op naam.

 

Gepubliceerd op 26/04/2021
Stef Van Eysendeyk, svaneysendeyk@deloitte.com

Did you find this useful?