is-belastingvrij-schenken-ook-zorgenvrij-schenken

Article

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2021

De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven reeds een deel ervan overgedragen aan de volgende generatie.

Welke mogelijkheden zijn er nog om vermogen zonder schenkbelasting over te dragen na de sluiting van de ‘kaasroute’ en de verplichte registratie van buitenlandse schenkingen (met betaling van 3 % of 7 % schenkbelasting in Brussel en Vlaanderen en 3,3 % of 5,5 % in Wallonië)?

Als gevolg van de sluiting van de ‘kaasroute’ zal het belang van de gunstregimes voor familiale vennootschappen in de verschillende regio’s toenemen. Deze laten toe om de aandelen van een familiebedrijf, mits het naleven van voorwaarden, over te dragen zonder schenkbelasting.

Daarnaast worden ook oude technieken opnieuw van onder het stof gehaald en nieuwe technieken bedacht op basis van de bepalingen van het vernieuwde vennootschapsrecht. Mogelijke voorbeelden zijn de gekende hand- en bankgift, de dematerialisatie van aandelen in combinatie met een bankgift, de schenking door een loutere overschrijving in het aandelenregister, een ongelijke uitgifte van aandelen, ... Pistes die misschien wel mogelijkheden bieden, maar waarvan sommige nog moeten worden afgetoetst op het vlak van rechtsgeldigheid en rechtszekerheid.

Vergeet echter niet stil te staan bij de vraag of alternatieve technieken wel de mogelijkheid bieden om de gewenste controle te behouden en/of inkomen te realiseren. Mag een begiftigd kind de schenking inbrengen in zijn of haar huwgemeenschap? Mag de schenking vervreemd worden tijdens het leven de schenker? Kan ik een voorbehoud van vruchtgebruik voorzien op de schenking of een optionele last voor mijn inkomenszekerheid? Wat moet er gebeuren met de schenking indien de begiftigde komt te overlijden? Het realiseren van oplossingen voor deze vraagstukken weegt meestal zwaarder door dan de pure fiscaliteit.

Moraal van het verhaal: alhoewel de fiscaliteit een belangrijke parameter is om schenkingstechnieken te beoordelen, adviseren wij om deze telkens goed af te wegen ten opzichte van de gewenste voorwaarden en modaliteiten van een geplande schenking. Misschien slaat de balans dan toch wel door in het voordeel van een techniek die met registratieverplichting (en schenkbelasting) gepaard gaat.

 

Gepubliceerd op 26/04/2021
Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Did you find this useful?