cafetariaplan

Article

Het cafetariaplan in opmars

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2018

Een flexibel verloningsbeleid wordt steeds populairder, ook binnen de kmo. En daar hebben ondernemingen goede redenen voor.

De hoge sociale en fiscale lasten zetten vaak een rem op de verloning van werknemers. Vaste verloningspakketten spelen daarenboven niet altijd in op de individuele noden van de werknemers. Zo zijn de behoeften en verwachtingen van de startende schoolverlater mogelijk anders dan deze van de meer ervaren collega met (klein)kinderen.

Het introduceren van een cafetariaplan laat de onderneming toe om op een kostenneutrale wijze het loonpakket van de werknemer te optimaliseren op diens maat en inzichten. De werknemer kiest uit een aantal voordelen die hij/zij het meeste weet te appreciëren.

Deze flexibele wijze van verlonen is een strategisch speerpunt en helpt ondernemingen om zo de beste werknemers aan te trekken en te behouden.

Budgetcreatie

Bij de opmaak van een cafetariaplan moet in eerste instantie nagegaan worden welke bestanddelen uit het loonpakket kunnen ingeruild worden. Evident levert het omruilen van loonelementen die aan sociale en fiscale bijdragen onderworpen zijn de beste resultaten. Denk hierbij

aan de inlevering van een deel van het brutomaandloon, het omzetten van de jaarlijkse bonus of eventueel de eindejaarspremie. Ook bestaande voordelen zoals een bedrijfswagen kunnen ingezet worden.

Let wel, voor elk loonelement dient nagegaan te worden of de inlevering ervan überhaupt mogelijk is overeenkomstig het arbeidsrecht, sectorale verplichtingen, enz.

Levert de werknemer loon in dat onderworpen is aan sociale bijdragen, dan zal dit mogelijks voor de werknemer implicaties hebben op het vlak van sociale uitkeringen, zoals pensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, enz. Duidelijke en transparante informatie hieromtrent is cruciaal!

Verloning à la carte

De mogelijkheden die u op het keuzemenu van de werknemer kunt zetten, zijn tegenwoordig heel uitgebreid en kunnen in verschillende thema’s worden opgesplitst zoals technische uitrusting (bijvoorbeeld smartphone, tablet, laptop), mobiliteit (bedrijfsfietsen, parkingabonnement), work-life voordelen (klusjes- en onderhoudsdienst, extralegale vakantiedagen) en aanvullende verzekeringen (terugbetaling van individueel pensioensparen, tandverzekering).

Principe van kostenneutraliteit

Bij de opmaak van het keuzemenu is het belangrijk goed te becijferen wat elk aangeboden voordeel het bedrijf zal kosten (op het vlak van rsz, btw, verzekeringstaksen, enz.) en wat het budget is dat hiervoor moet ingeleverd worden.

Bovendien moet bij de selectie stilgestaan worden bij de operationele complexiteit.

De keuze voor een terugbetaling van het individueel pensioensparen is eenvoudiger te managen dan de keuze voor een (bepaald type) bedrijfswagen.

Communicatie is key

Het welslagen van uw cafetariaplan hangt sterk af van de mate waarin de werknemers betrokken worden in het hele verhaal. Een bevraging bij het personeel van verwachtingen en noden helpt u bij het selecteren van de voordelen waarvoor kan gekozen worden.

Transparante en duidelijke communicatie over de werking van het plan en de gevolgen van gemaakte keuzes zijn primordiaal. Eén en ander wordt dan ook bij voorkeur vertaald in een policy die door de werknemer onderschreven wordt bij het maken van zijn/haar keuzes.

Gepubliceerd op 18/05/2018
Emilie Ickroth,
eickroth@deloitte.com

Did you find this useful?