cash-for-car

Article

Cash for car-regeling goedgekeurd

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2018

De invoering van de mobiliteitsvergoeding volgens het ‘cash for car-principe’ is uiteindelijk goed gekeurd in de Kamer. Als de wet in het Belgisch Staatsblad is verschenen, zal de regeling van toepassing zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Werknemers met een bedrijfswagen die deze ook privé mogen gebruiken, kunnen hun auto dan inruilen voor een extra bedrag in cash met een gunstige sociale en fiscale behandeling. Deze regeling geldt niet voor bedrijfsleiders.

De hoofdlijnen van het cash for car-principe kunnen als volgt worden samengevat:

  • het brutobedrag van een mobiliteitsvergoeding is 20 % van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen. Dit bedrag wordt met 20 % verhoogd voor de tankkaart die verbonden is aan de bedrijfswagen;
  • de toekenning van een mobiliteitsbedrag ontslaat de werkgever van de verplichting om nog tussen te komen in de kosten verbonden aan de woon-werkverplaatsingen;
  • er zijn geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de mobiliteitsvergoeding. De werkgever moet op de vergoeding wel een solidariteitsbijdrage betalen, gelijk aan de CO2-bijdrage voor de ingeleverde wagen;
  • de werknemer wordt belast op een belastbaar voordeel gelijk aan 4 % van 6/7de van de cataloguswaarde, met een minimum van 1.310 EUR;
  • voor de werkgever is de betaalde vergoeding aftrekbaar in de vennootschapsbelasting voor 75 %. Dit gaat onmiddellijk in voor de milieuvervuilende wagens die momenteel voor een beperkter percentage aftrekbaar zijn. Voor de milieuvriendelijke wagens zal er een stapsgewijze afbouw van het gunstige percentage naar 75 % worden doorgevoerd de komende jaren.

De invoering van een mobiliteitsvergoeding is een eerste stap naar een multimodaal mobiliteitsbudget waarbij het vrijgekomen budget kan worden gebruikt in functie van de persoonlijke behoeften van de werknemer. Hierover wordt verder onderhandeld met de sociale partners.

Gepubliceerd op 15/03/2018

Emilie Ickroth, eickroth@deloitte.com

Did you find this useful?