cateringkosten

Article

Wat met cateringkosten bij een klantenevenement?

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2018

Uw onderneming organiseert een klantenevenement waar ook hapjes en drankjes worden aangeboden. De vraag stelt zich naar de fiscale verwerking van deze kosten op vlak van btw en inkomstenbelasting.

De btw op kosten van onthaal en kosten van spijzen en dranken is in principe niet aftrekbaar. Receptiekosten zijn ook maar 50 % aftrekbaar als beroepskosten.

Voor btw wordt echter aanvaard dat de kosten als publiciteitskosten kunnen beschouwd worden wanneer het evenement hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen.

De btw van de kosten van het verkoopbevorderend klantenevent wordt daardoor wel aftrekbaar.

In een parlementaire vraag van 14 maart 2018 gaat de Minister van Financiën er nu mee akkoord om ook voor de directe belastingen de btw-principes door te trekken. Een 100 %-aftrek als beroepskost is dus mogelijk wanneer de kosten van catering gemaakt werden bij een evenement dat de verkoop moet bevorderen. Het komt erop neer dat gekeken moet worden naar het doel van de uitgaven en niet zozeer naar de aard ervan.

Kosten van evenementen die louter bedoeld zijn om de klantenrelaties te onderhouden en geen rechtstreekse verkoop beogen, blijven slechts 50 % aftrekbaar en geven geen recht op recuperatie van btw.

Gepubliceerd op 18/05/2018
Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?