actualiteiten-december-2018

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2018

In deze editie: Denk niet te snel: de Brexit heeft geen impact op mijn bedrijf | GDPR zet in België haar stekels op | Bewijsvoering btw-vrijstellingen bij internationale transacties | Het matchingprincipe voortaan ook vanuit fiscaal oogpunt bijzonder relevant | Al eens gedacht aan een warrantenplan? | Het statuut van vennootschapsaandelen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Actualiteiten, december 2018

Denk niet te snel: de Brexit heeft geen impact op mijn bedrijf
België is één van de meest kwetsbare landen in het Brexit-debat. Bijna 9 % van de Belgische export en 5 % van de import gebeurt naar en van het Verenigd Koninkrijk. Tot op vandaag is handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk niet anders dan met een ander EU-land. Dit geldt zowel voor het leveren van goederen als voor diensten, het uitsturen van personeel naar Londen en het goederentransport in die richting. De vrije handelszone is bij iedereen een evidentie.

GDPR zet in België haar stekels op
De Belgische wet tot uitvoering van de GDPR is sinds 5 september actief. In deze wet worden er nog een aantal bijkomende verplichtingen en waarborgen omtrent de verwerking van persoonsgegevens opgenomen, bovenop de Europese Verordening. Deze wet verhoogt het risico, niet alleen voor uw bedrijf, maar ook voor uw persoonlijke aansprakelijkheid.

Bewijsvoering btw-vrijstellingen bij internationale transacties
Indien u goederen uitvoert of intracommunautair levert moet u kunnen bewijzen dat voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van de btw-vrijstelling.

Het matchingprincipe voortaan ook vanuit fiscaal oogpunt bijzonder relevant
Eén van de grondbeginselen van het boekhoudrecht is het zogenaamde ‘matchingprincipe’. Op basis van dit principe moeten kosten en opbrengsten toegerekend worden aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Al eens gedacht aan een warrantenplan?
December is de maand bij uitstek waarin werkgevers een extra bonus toekennen aan bepaalde werknemers. De klassieke cashbonus is echter niet voordelig voor werknemer en werkgever wegens de grote (para)fiscale druk.

Het statuut van vennootschapsaandelen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
U bent getrouwd onder het wettelijk stelsel en uw eega is de zaakvoerder van de vennootschap waarvan alle aandelen op naam van uw echtgeno(o)t(e) staan. Behoren deze aandelen dan tot het eigen vermogen van uw eega of tot het gemeenschappelijk vermogen? Hoe worden deze aandelen vervolgens verdeeld bij echtscheiding?

 

De redactie wenst u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019.

Did you find this useful?