btw

Article

Bewijsvoering btw-vrijstellingen bij internationale transacties

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2018

Indien u goederen uitvoert of intracommunautair levert moet u kunnen bewijzen dat voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van de btw-vrijstelling.

Zo moet het vervoer door of voor rekening van de verkoper of koper aangetoond worden aan de hand van een geheel van documenten (transportfactuur, CMR-vrachtbrief, bestelbon, bestemmingsdocument, uitvoerdocument, …). Bij afhaaltransacties moet de klant (of de transporteur die voor zijn rekening optreedt) een gedetailleerd ontvangstbewijs invullen, waarbij een duidelijke identificatie van de afhaler zeer belangrijk is.   

We stellen bij controles vast dat de documenten ook inhoudelijk worden nagezien door de Administratie. CMR-vrachtbrieven moeten drie handtekeningen bevatten. Vaak ontbreekt de derde handtekening die bevestigt dat de goederen in ontvangst genomen werden in het land van bestemming. In geval van uitvoer komt het regelmatig voor dat de uitvoerdocumenten ontbreken, enkel het uitvoergeleide document aanwezig is of het document niet ‘geviseerd’ werd.

Indien u niet over de juiste documenten beschikt, kan de Administratie bij controle toch nog btw invorderen op het factuurbedrag, vermeerderd met boetes (tot 20 % van de verschuldigde btw) en intresten.

Het is dus van groot belang dat uw bedrijf een degelijke opvolgingsprocedure op punt stelt zodat bij controle de onderliggende documenten voorgelegd kunnen worden.

Gepubliceerd op 12/12/2018
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com  

Did you find this useful?