brexit

Article

Denk niet te snel: de Brexit heeft geen impact op mijn bedrijf

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2018

België is één van de meest kwetsbare landen in het Brexit-debat. Bijna 9 % van de Belgische export en 5 % van de import gebeurt naar en van het Verenigd Koninkrijk. Tot op vandaag is handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk niet anders dan met een ander EU-land. Dit geldt zowel voor het leveren van goederen als voor diensten, het uitsturen van personeel naar Londen en het goederentransport in die richting. De vrije handelszone is bij iedereen een evidentie.

De Brexit kan een enorme impact hebben, welke vorm deze ook zal aannemen. Het is van belang zicht te hebben op de impact en een plan klaar te hebben, ongeacht wat de politieke beslissing zal zijn.

Stand van zaken

Vanaf 29 maart 2019 middernacht zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Het terugtrekkingsakkoord werd onderhandeld tussen de EU en het VK en werd op 25 november 2018 door de regeringsleiders van de EU ondertekend. Het valt niet te voorspellen wat het resultaat van de stemming in het Britse Parlement zal zijn. Bijgevolg kunnen we tot op vandaag een no-deal-scenario niet uitsluiten. Onder welke vorm die scheiding dus zal gebeuren, is nog onzeker op het ogenblik van het schrijven van dit artikel.

Impact op het leveren van goederen en diensten naar en van het VK

Het wegvallen van de vrije handelszone plaatst de douaneregels terug in stelling. In het kader van een no-deal zullen zowel in de EU als in het VK formaliteiten moeten worden nageleefd (bijv. aangiftes indienen en certificaten aanvragen). Dit zorgt voor vertragingen en wachttijden aan de grenzen en kan een extra kost veroorzaken. Daarenboven zullen invoerrechten moeten worden betaald voor elk goed dat wordt in- of uitgevoerd. Bestaande EORI-nummers zullen niet meer kunnen worden gebruikt in het VK. Het leveren onder DDP kan een ernstige meerkost betekenen. Het is aan te raden die zaken nu reeds in kaart te brengen zodat u tijdig met leveranciers en klanten kan heronderhandelen.

In het terugtrekkingsakkoord zijn alternatieve (tijdelijke) akkoorden voorgesteld over douaneformaliteiten om deze impact toch nog te beperken en het VK meer tijd te geven om praktische oplossingen aan te reiken.

Btw-verplichtingen

Wanneer de Brexit een feit wordt, ressorteert het VK niet meer onder de EU-btw-richtlijn. Bijgevolg is een registratie in het VK vereist voor btw-doeleinden. Directe vertegenwoordiging zal niet meer mogelijk zijn. Een cashflow-impact kan zich opdringen wanneer de btw zal moeten worden voorgeschoten. Vereenvoudigingen zoals driehoeksverkeer waar het VK in betrokken is, zullen niet meer van toepassing zijn. De Intrastat- en IC-listings zullen moeten worden gecontroleerd aangezien het VK dan een exportland zal zijn en er geen intracommunautair vervoer meer mogelijk is.

Andere  aandachtspunten

  • Wordt uw personeel in het VK duurder als u daar sociale zekerheid zou moeten betalen?
  • Kan u nog just in time blijven leveren of beleverd worden?
  • Zijn uw samenwerkingscontracten bestendig tegen Brexit?
  • Neemt uw onderaannemer goederen af in het VK?
  • Klopt uw fiscale structurering nog?

Blijf alles volgen op onze Deloitte Brexit readiness webpagina, volg onze seminaries en webinars, vul onze online assesment Brexit impact tool in en neem contact, zo kunnen we u helpen een plan klaar te hebben tegen 29 maart 2019.

Gepubliceerd op 12/12/2018
Anne-Line Servaes, aservaes@deloitte.com

Did you find this useful?