huwelijksvermogensrecht

Article

Het statuut van vennootschapsaandelen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2018

U bent getrouwd onder het wettelijk stelsel en uw eega is de zaakvoerder van de vennootschap waarvan alle aandelen op naam van uw echtgeno(o)t(e) staan. Behoren deze aandelen dan tot het eigen vermogen van uw eega of tot het gemeenschappelijk vermogen? Hoe worden deze aandelen vervolgens verdeeld bij echtscheiding?

Vóór de hervorming van het huwelijksvermogensrecht ontstond er soms discussie over het statuut van deze aandelen. De hervorming heeft hieraan verholpen door een aantal regels van het wettelijk stelsel aan te passen. Wat betekenen deze regels nu voor u?

Indien de aandelen voor minstens de helft met gemeenschappelijke gelden zijn verkregen en op naam van uw eega zijn ingeschreven, zijn de lidmaatschapsrechten en het recht om als eigenaar te handelen eigen (titre) terwijl de vermogenswaarde van de aandelen gemeenschappelijk is (finance).

Deze tweedeling geldt enkel indien de aandelen onderworpen zijn aan overdrachtsbeperkingen of de echtgeno(o)t(e) in de vennootschap zijn professionele activiteit als zaakvoerder of beheerder uitoefent.

Bij echtscheiding zal de vermogenswaarde berekend worden op het moment van de ontbinding, dit is het instellen van de eis tot echtscheiding, waardoor de waardestijging of -daling sinds die datum exclusief aan de echtgenoot-aandeelhouder toekomt.

Indien uw eega als werknemer werkzaam is in de vennootschap waarvan hij de aandelen aanhoudt of indien de aandelen ingeschreven zijn op naam van beiden geldt het onderscheid tussen de eigendomstitel en de vermogenswaarde niet. De aandelen zullen in dat geval tot het gemeenschappelijk vermogen behoren en gewaardeerd worden op het moment van de verdeling.

Deze nieuwe regels zijn in principe enkel van toepassing indien de aandelen verkregen zijn vanaf 1 september 2018.

Gepubliceerd op 12/12/2018
Maria Zalubovskaja, mzalubovskaja@deloitte.com

Did you find this useful?