warranten

Article

Al eens gedacht aan een warrantenplan?

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2018

December is de maand bij uitstek waarin werkgevers een extra bonus toekennen aan bepaalde werknemers. De klassieke cashbonus is echter niet voordelig voor werknemer en werkgever wegens de grote (para)fiscale druk.

Meer en meer werkgevers kiezen er daarom voor om een bonus toe te kennen onder de vorm van bancaire warranten. Een warrant is een financieel instrument dat de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde periode (nog uit te geven) aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Bancaire warranten zijn verbonden aan welbepaalde beleggingsfondsen of een korf van aandelen en kunnen heel snel terug verkocht worden door de werknemer (binnen 24 uur).

De concrete werkwijze is als volgt: de werkgever koopt de warranten aan bij de bank. Daarna kent de werkgever deze gratis toe aan werknemers die hij zelf kiest, die op hun beurt dienen te aanvaarden. Indien de werknemer de warranten snel verkoopt, blijft het beursrisico beperkt. De werknemer wordt belast op de warranten aan het normale tarief van de personenbelasting. De eventuele gerealiseerde meerwaarden zijn belastingvrij. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd door de werknemer noch door de werkgever. Opgelet, een recente ruling voorziet dat warranten slechts ten belope van 20 % van het jaarloon mogen toegekend worden!

Gepubliceerd op 12/12/2018
Marlise Debeuckelaere, mdebeuckelaere@deloitte.com

Did you find this useful?