actualiteiten-december-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2019

In deze editie: Familiale overdracht: Hoe een onderbouwde keuze maken? | Wat brengt 2020 op fiscaal vlak? | Quick fixes - Grensoverschrijdende EU handel | BVBA met kapitaal wordt kapitaalloze BV | CBN advies 2019/11 - Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding van uw maatschap?

Actualiteiten, december 2019

Familiale overdracht: Hoe een onderbouwde keuze maken?
De komende jaren zullen heel wat Belgische familiebedrijven met een generatiewissel geconfronteerd worden. Kiest u voor opvolging binnen de familie, dan dringt zich vroeg of laat de vraag op hoe de verwachtingen van uw familie zich verhouden tot de waarde van uw bedrijf en haar cashgenererend vermogen. Een haalbaarheidsoefening kan hierbij ondersteuning bieden en een accelerator zijn voor het overnameproces.

Wat brengt 2020 op fiscaal vlak?
Aansluitend op ons vorig nummer gaan we hierna verder met het oplijsten van enkele belangrijke nieuwigheden die voortvloeien uit de derde en laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Quick fixes - Grensoverschrijdende EU handel
In afwachting van een definitief btw-systeem in 2022 worden ‘quick fixes’ geïntroduceerd: een aantal maatregelen om het huidige btw-systeem te harmoniseren en te vereenvoudigen voor grensoverschrijdende B2B-handel. Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2020.

BVBA met kapitaal wordt kapitaalloze BV
Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt het kapitaal en de wettelijke reserve voor alle BVBA’s. Deze gaan trouwens vanaf 01/01/2020 als ‘BV’ door het leven. In dit kader werd een nieuw minimum genormaliseerd rekeningenstelsel (MAR) ingevoerd.

CBN advies 2019/11 - Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding van uw maatschap?
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft recent een advies gepubliceerd over de vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, VOF en Commanditaire vennootschap. Een meer gedetailleerd advies voor de boekhouding en de jaarrekening van een maatschap is nog in voorbereiding.

Did you find this useful?