bvba-kapitaal-kapitaalloze-bv

Article

BVBA met kapitaal wordt kapitaalloze BV

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2019

Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt het kapitaal en de wettelijke reserve voor alle BVBA’s. Deze gaan trouwens vanaf 01/01/2020 als ‘BV’ door het leven. In dit kader werd een nieuw minimum genormaliseerd rekeningenstelsel (MAR) ingevoerd.

Elke BVBA opgericht vóór 1 mei 2019 moet begin 2020 de nodige overboekingen doen naar de rekeningen ‘1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ respectievelijk ‘1311 Statutair onbeschikbare reserves’.

Daarnaast moet de eerstvolgende jaarrekening met afsluitdatum na 31/12/2019 opgemaakt worden op basis van de nieuwe wettelijk vastgelegde schema’s. Indien u gebruik hebt gemaakt van de opt-in regeling en deze is reeds in 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan moet u deze overboekingen al in 2019 doen en bij de opmaak van uw eerstvolgende jaarrekening (bv. per 30/11 of 31/12/2019) meteen de nieuwe schema’s toepassen.

Pas na een statutenwijziging via notariële akte wordt de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal overgeboekt naar een rekening ‘1109 Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal’. De statutair onbeschikbare reserves die het resultaat zijn van de omzetting van de vroegere wettelijke reserves, moeten dan overgeboekt worden naar beschikbare reserves. Beiden kunnen nadien uitgekeerd worden aan de aandeelhouders, waarbij uiteraard de toepasselijke fiscale regels en de nieuw ingevoerde dubbele uitkeringstest niet uit het oog mogen verloren worden.

 

Gepubliceerd op 18/12/2019
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

Did you find this useful?