gevolgen-boekhouding-maatschap

Article

Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding van uw maatschap?

CBN advies 2019/11 

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2019

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft recent een advies gepubliceerd over de vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, VOF en Commanditaire vennootschap. Een meer gedetailleerd advies voor de boekhouding en de jaarrekening van een maatschap is nog in voorbereiding.

Op basis van het reeds gepubliceerde advies kunnen we echter volgende principes voor de maatschappen vaststellen:

  • de maatschap heeft de mogelijkheid tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in plaats van een dubbele boekhouding;
  • dit enkel indien het bedrag van de ‘omzet’ in het vorige jaar niet meer bedroeg dan 500.000 EUR;
  • onder ‘omzet’ verstaan we het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw. Anders geformuleerd, omvat de omzet alle ontvangsten ongeacht of deze een opbrengst uitmaken in de zin van een boekhouding gevoerd volgens de regels van het dubbel boekhouden.

Voorbeelden

  • Het vermogen van de maatschap bestaat uit een aandelenparticipatie van het familiebedrijf: indien er geen dividenden worden toegekend of slechts occasioneel, vormen deze geen recurrente ontvangsten. Jaarlijkse dividenden daarentegen zijn dat wel en maken dus ‘omzet’ uit.
  • Het vermogen van de maatschap bestaat uit een effectenportefeuille: bij het verhandelen van effecten zullen alle ontvangsten van verkoop integraal (en dus niet enkel de eventueel gerealiseerde meerwaarde) meetellen als recurrente ontvangsten en dus ‘omzet’ uitmaken.

Het is wachten op het gedetailleerd advies over maatschappen dat momenteel in voorbereiding is om te zien of op deze principes nog uitzonderingen geformuleerd worden.

 

Gepubliceerd op 18/12/2019
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

Did you find this useful?