quick-fixes-grensoverschrijdende-eu-handel

Article

Quick fixes 

Grensoverschrijdende EU handel

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2019

In afwachting van een definitief btw-systeem in 2022 worden ‘quick fixes’ geïntroduceerd: een aantal maatregelen om het huidige btw-systeem te harmoniseren en te vereenvoudigen voor grensoverschrijdende B2B-handel. Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2020.

Quick fix 1 • Call- off stock (voorraad op afroep)

De huidige vereenvoudigingsregels voor de ‘call-off stocks’ zijn afwijkend over alle lidstaten heen. Quick fix 1 voorziet in de invoering van uniforme vereenvoudigingsmaatregelen voor call-off stocks. Indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, kan u voortaan een btw-registratie in de andere lidstaat vermijden.

Quick fix 2 • Kettingtransacties

De toewijzing van het vervoer aan één verkoop relatie binnen een kettingtransactie is vandaag niet altijd evident en kan aanleiding geven tot foute facturatie. Quick fix 2 voorziet in de invoering van een uniforme vereenvoudigde regeling voor de toerekening van het vervoer binnen een intracommunautaire kettingtransactie.

Quick fix 3 • Bewijsvoering IC-levering

Momenteel bepaalt elke lidstaat zelf welke documentatie nodig is om de vrijstelling voor intracommunautaire levering te kunnen toepassen. Quick fix 3 voorziet in de invoering van uniforme regels inzake de bewijsvoering bij een vrijgestelde intracommunautaire levering.

Quick fix 4 • Geldig EU btw-nummer

De formele voorwaarde van het hebben van een geldig EU btw-nummer is in sommige lidstaten niet noodzakelijk om een intracommunautaire levering van btw vrij te stellen. Quick fix 4 stelt dat het verkrijgen van een geldig EU btw-nummer van uw klant een materiële voorwaarde is om de vrijstelling van intracommunautaire leveringen te kunnen toepassen.

Conclusie

Bovenstaande ‘snelle oplossingen’ zullen een impact hebben op ondernemingen die goederen verhandelen binnen de Europese Unie. U kan zich hierop reeds voorbereiden door uw goederen-en documentenstroom in kaart te brengen en de impact van deze quick fixes op uw ERP-pakket na te kijken.

 

Gepubliceerd op 18/12/2019
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com

Did you find this useful?