actualiteiten-december-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief december 2020

In deze editie: Key medewerkers binden aan uw onderneming | Mobiliteit - New ways of moving | Alternatieve nieuwjaarsrecepties | Vermindering onroerende voorheffing bij improductiviteit | Effectentaks 2.0 of solidariteitsbijdrage

Actualiteiten, december 2020

Key medewerkers binden aan uw onderneming
Ondanks de coronacrisis woedt de war for talent verder. De schaarste op de arbeidsmarkt van goede profielen verplicht u als werkgever om op zoek te gaan naar tailormade oplossingen om uw belangrijkste medewerkers op lange termijn aan uw bedrijf te binden.

Mobiliteit - New ways of moving  
Corona heeft een impact op veel vlakken, zo ook op de mobiliteitsproblematiek waar werkgevers op vandaag mee worstelen. Daarnaast heeft ook het wijzigende fiscale landschap een weerslag op de mobiliteitskeuzes die u als werkgever moet maken. Indien u vasthoudt aan uw huidig wagenbeleid, zal u op termijn geconfronteerd worden met een total cost of ownership (TCO) die de pan uit swingt. Tijd om een kritische blik te werpen op uw mobiliteitsstrategie!

Alternatieve nieuwjaarsrecepties
In deze uitzonderlijke omstandigheden is het organiseren van de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie niet realistisch. Het klassieke concept waarbij alle medewerkers fysiek aanwezig zijn om te klinken op 2021 zal helaas niet mogelijk zijn.

Vermindering onroerende voorheffing bij improductiviteit  
De vlaamse overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen om de ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis.

Effectentaks 2.0 of solidariteitsbijdrage
In het kader van een ‘eerlijkere fiscaliteit’ –of in de zoektocht naar bijkomende middelen– plant de regering De Croo de invoering van een taks op effectenrekeningen (‘effectentaks’).

Did you find this useful?