alternatieve-nieuwjaarsrecepties

Article

Alternatieve nieuwjaarsrecepties

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2020

In deze uitzonderlijke omstandigheden is het organiseren van de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie niet realistisch. Het klassieke concept waarbij alle medewerkers fysiek aanwezig zijn om te klinken op 2021 zal helaas niet mogelijk zijn.

In tijden waarin connectiviteit met de collega’s door thuiswerk niet evident maar toch zeer noodzakelijk is, doen werkgevers er goed aan om niet zomaar een jaartje over te slaan.

Digitale alternatieven geven de mogelijkheid om online, met alle werknemers samen, het nieuwe jaar toch feestelijk in te zetten. We zien een waaier aan mogelijkheden ontstaan om deze online recepties op een andere manier in te vullen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van digitale bier- of wijntastings, online kooklessen of virtuele nieuwjaarswandelingen van thuis uit.

Net zoals de gewone nieuwjaarsrecepties vallen deze alternatieven niet onder het loonbegrip en zijn ze dus vrijgesteld van RSZ in hoofde van de werkgever en de werknemer indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het is hierbij van belang dat het event louter de bedoeling heeft om de werknemers iets aan te bieden naar aanleiding van de overgang naar 2021 en dat de deelname niet verplicht is. Fiscaal zijn de gemaakte kosten 100 % aftrekbaar indien alle werknemers worden uitgenodigd en de kostprijs per personeelslid gering is.

 

Gepubliceerd op 21/12/2020
Maxime Van Gestel, mvangestel@deloitte.com  

Did you find this useful?