vermindering-onroerende-voorheffing-bij-improductiviteit

Article

Vermindering onroerende voorheffing bij improductiviteit

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2020

De vlaamse overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen om de ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis.

Zo werden de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing later verstuurd en is er een versoepeling in het toestaan van afbetalingsplannen. Naast deze extra steunmaatregelen mogen we de reeds bestaande regels voor onder andere de proportionele vermindering van onroerende voorheffing niet uit het oog verliezen.

Zo is het mogelijk om voor een gebouw dat minstens 90 dagen heeft leeggestaan én geen inkomsten heeft opgebracht wegens de coronacrisis, een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing te vragen. Deze vermindering wordt berekend op basis van de verhouding van het aantal improductieve dagen ten opzichte van het aantal dagen van het belastbaar tijdperk.

De leegstand en improductiviteit kunt u onder meer bewijzen aan de hand van een overzicht van verbruik van water, gas en elektriciteit (historisch overzicht, afrekeningen); standaard wordt ook bewijs gevraagd dat het gebouw te koop of te huur werd gesteld. Ook bij gehele of gedeeltelijke improductiviteit van materieel en outillage kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden, op voorwaarde dat het improductieve gedeelte minstens 25 % van het kadastraal inkomen vertegenwoordigt.

Gezien het aantal dagen improductiviteit maar op het einde van het jaar bepaald kan worden, zal de aanvraag van vermindering steeds moeten gebeuren via het indienen van een bezwaarschrift, uiterlijk op 31 maart 2021.

 

Gepubliceerd op 21/12/2020
Tom Vandendungen, tvandendungen@deloitte.com  

Did you find this useful?