management-buy-out

Article

Extra-legale pensioenopbouw nog interessant in 2018?

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2018

De hervorming van de vennootschapsbelasting zal ook een impact hebben op de extra-legale pensioenopbouw.

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het tarief van de vennootschapsbelasting (naar 29,58 % basistarief) en dus ook het belastingvoordeel dat verkregen wordt door het storten van een aftrekbare premie in een IPT/groepsverzekeringscontract.

Door de fiscaal gunstige behandeling van het extra-legaal pensioen bij uitbetaling op pensioendatum, blijft dit echter een interessante vorm van uitgestelde verloning. Indien uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft en dus nog (backservice) stortingen kan doen in aanslagjaar 2018 geniet dit wel de voorkeur tegenover een storting in aanslagjaar 2019.

Vanaf 2018 kunnen ook zelfstandigen die niet werken via een vennootschap, net als bedrijfsleiders, een overeenkomst afsluiten voor fiscaal interessante extra-legale pensioenopbouw (de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of POZ). We stellen echter vast dat voor hen een andere (meer nadelige) berekeningswijze van de 80 %-grens geldt.

Aangezien ook een wijziging van de 80 %-grens voor IPT/groepsverzekerings- contracten reeds meermaals aangekondigd werd en het storten van een backservice gelimiteerd zou kunnen worden, is het aangewezen om optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die op vandaag nog bestaan.

Gepubliceerd op 18/05/2018
Charlotte Alleweireldt, calleweireldt@deloitte.com

Did you find this useful?