actualiteiten-februari-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief februari 2019

In deze editie: De generatiewissel is een gevaar voor familiebedrijven | Interestvoeten op kredieten nog steeds historisch laag? | Voorafbetalingen | Uw vennootschap stelt een onroerend goed ter beschikking | Sociale flitscontroles 2019 | Hoe erfbelasting besparen zonder te schenken aan de kinderen?

Actualiteiten, februari 2019

De generatiewissel is een gevaar voor familiebedrijven
Ondernemende families moeten bij een generatiewissel erg moeilijke keuzes maken. Vaak komt zelfs de continuïteit van het familiebedrijf in het gedrang. De ondersteuning vanuit een Succession Roadmap is daarom meer dan welkom.

Interestvoeten op kredieten nog steeds historisch laag?
Interestvoeten op kredieten aan ondernemingen in België, zowel op korte, middellange als lange termijn, staan vandaag nog steeds historisch laag. De vraag stelt zich dus: hoelang nog?   

Voorafbetalingen, wijziging rekeningnummer en procedure
Recent zijn de regels voor voorafbetalingen gewijzigd. Naast het gewijzigde rekeningnummer, wordt een nieuwe procedure voorzien voor de verzoeken tot terugbetaling of overdracht. Natuurlijke personen en zelfstandigen dienen tevens rekening te houden met een gewijzigde gestructureerde mededeling

Uw vennootschap stelt een onroerend goed ter beschikking
Wanneer uw vennootschap u kosteloos een woning ter beschikking stelt, bepaalt de wet het voordeel van alle aard dat moet in rekening gebracht worden. De terbeschikkingstelling van een woning vormt immers een belastbare bezoldiging in natura.

Sociale flitscontroles 2019
In 2019 staan er enkele sociale flitscontroles op de agenda van de sociale inspectiediensten. Tijdens deze controles komen verschillende inspectiediensten samen over de vloer (RSZ, FOD WASO, RVA). Ondernemingen in (fraudegevoelige) sectoren kunnen zich mogelijk aan een controle verwachten. 

Hoe erfbelasting besparen zonder te schenken aan de kinderen?
Wanneer kinderen nog jong zijn, zijn schenkingen meestal niet aangewezen. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het spoor doodloopt. De ouders kunnen onderling een planning uitwerken dat het risico op erfbelasting bij een onverwacht overlijden sterk inperkt.

Did you find this useful?