generatiewissel-familiebedrijven

Article

De generatiewissel is een gevaar voor familiebedrijven

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2019

Ondernemende families moeten bij een generatiewissel erg moeilijke keuzes maken. Vaak komt zelfs de continuïteit van het familiebedrijf in het gedrang. De ondersteuning vanuit een Succession Roadmap is daarom meer dan welkom.

Eigenaar-ondernemers staan op dit scharniermoment voor fundamentele vragen. Gaan ze het bedrijf doorschuiven naar alle of een deel van de kinderen? Of verkopen ze de onderneming aan derden?

Een dergelijke beslissing is emotioneel gekleurd en geeft daarom aanleiding tot uitstelgedrag en zelfs familiaal crisismanagement. Het is begrijpelijk dat de pater of mater familias zolang mogelijk alle opties wil openhouden, maar het is naïef om te hopen dat in de toekomst alles vanzelf duidelijk wordt.

Niemand kan in de toekomst kijken. Daarom is het moeilijk om jaren vóór de effectieve bedrijfsoverdracht al concrete plannen te maken. Ook al is er veel onduidelijkheid, het mag geen beletsel zijn om tijdig een overdrachtsplan op te stellen.

Hoe maak je een Roadmap?

Het is niet iets wat een familie elke dag doet en het gaat tenslotte over het levenswerk van de eigenaar-ondernemer. Binnen ons team Family Governance hebben we daarom specialisten die de dynamieken in een ondernemende familie goed kennen. Tijdens een serie gesprekken wordt gepeild naar opvattingen en verwachtingen. Samen met andere informatie levert dit een puzzel op. Soms zijn de puzzelstukken duidelijk en passen ze zelfs in elkaar, soms ook niet. In dit laatste geval moet de familie dit in de toekomst actief zien uit te klaren.

Een eerste versie van de Roadmap is gebaseerd op deze puzzelstukken en wordt door onze specialisten opgesteld, samen met de ouders en de kinderen.

Waarom een Roadmap?

Tijdens de implementatie wordt het familiebedrijf een testlaboratorium. Uitproberen vergt echter behoorlijk wat tijd. De familie doorloopt een periode van actief observeren en oriënteren. Zo komt ze na verloop van tijd tot verstandige keuzes over de toekomstige overdracht van leiding en eigendom. Dit is trouwens ook zeer motiverend voor de inkomende generatie.

Hoe ziet een Roadmap er concreet uit?

Het is een concrete stappentabel over een periode van meestal 5 tot 7 jaar. Het geeft finaal een antwoord op alle fundamentele overdrachtsvragen. Wie volgt wie op? Wanneer trekt de eigenaar-ondernemer zich definitief terug? Kunnen we als familie door één deur? Hoe ziet het nieuwe organigram eruit? Wie neemt de leiding en wat wordt de rol van andere familieleden? Enz.

Een Roadmap is altijd een dynamisch plan. Het voortschrijdend inzicht geeft doorlopend aanleiding tot kleine of grote aanpassingen. Daarom bieden wij tijdens de uitrol objectiverende assistentie aan als ‘trusted advisor’.

Soms is de uitkomst van deze oefening dat er beter geen overdracht is binnen de familie. In dat geval beschrijft de Roadmap de stappen om het bedrijf klaar te maken voor de toekomstige verkoop aan derden.

Wat is het beste moment om een Roadmap op te stellen?

De familie begint er het liefst aan vanaf het 55ste levensjaar van de eigenaar-ondernemer. De eventuele opvolgers zijn dan meestal dertigers en wensen duidelijkheid over hun toekomst.

Kan een familiebedrijf daarvoor subsidies krijgen?

De Vlaamse overheid is heel bezorgd over een ordentelijke overdracht van familiebedrijven tussen generaties of naar derden. Via de KMO-portefeuille geeft ze daarom subsidies.

Gepubliceerd op 26/02/2019
Guy Jans, gjans@deloitte.com

Did you find this useful?