vennootschap-onroerend-goed

Article

Uw vennootschap stelt een onroerend goed ter beschikking

Zo bepaalt u het voordeel

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2019

Wanneer uw vennootschap u kosteloos een woning ter beschikking stelt, bepaalt de wet het voordeel van alle aard dat moet in rekening gebracht worden. De terbeschikkingstelling van een woning vormt immers een belastbare bezoldiging in natura.

Voorheen werd een onderscheid gemaakt naargelang de terbeschikkingstelling gebeurde door een natuurlijke persoon dan wel door een rechtspersoon. Dit onderscheid werd in het voorjaar van 2018 als discriminatoir en ongrondwettig bevonden. Sindsdien geldt een administratieve tolerantie die stelt dat het voordeel vastgesteld wordt volgens onderstaande formule:

Belastbaar voordeel = geïndexeerd KI van de woning x 5/3 x 1

Sinds 27 december 2018 verschaft een Koninklijk Besluit definitief duidelijkheid. Met ingang van 1 januari 2019 gaat een kosteloze terbeschikkingstelling gepaard met de toekenning van een voordeel aan de werknemer of bedrijfsleider, dat als volgt dient berekend te worden:

Geïndexeerd KI van de woning x 5/3 x 2

Wanneer er sprake is van de terbeschikkingstelling van een gemeubeld onroerend goed, wordt het hierboven belastbaar voordeel nogmaals vermenigvuldigd met 5/3.

Met het Koninklijk Besluit is geen aanpassing aangebracht aan de berekeningsformule voor kalenderjaar 2018 (aanslagjaar 2019). Factor 1 in de formule kan in kalenderjaar 2018 dus nog toegepast worden.

Gepubliceerd op 26/02/2019
Karel Van De Steene, kvandesteene@deloitte.com

Did you find this useful?