voorafbetalingen

Article

Voorafbetalingen

Wijziging rekeningnummer en procedure

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2019

Recent zijn de regels voor voorafbetalingen gewijzigd. Naast het gewijzigde rekeningnummer, wordt een nieuwe procedure voorzien voor de verzoeken tot terugbetaling of overdracht. Natuurlijke personen en zelfstandigen dienen tevens rekening te houden met een gewijzigde gestructureerde mededeling.

De FOD Financiën communiceert dat de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren gestort moeten worden op het nieuw rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Voor ondernemingen die een boekhouding voeren per kalenderjaar gaat deze wijziging onmiddellijk in. Ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, moeten blijven storten op het bestaand rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 voor de voorafbetalingen van aanslagjaar 2019, uitgevoerd na 31/12. Het nieuw rekeningnummer geldt voor hen pas voor de eerste voorafbetaling van aanslagjaar 2020.

Vanaf maart 2019 zullen de belastingplichtigen de toestand van de voorafbetalingen kunnen raadplegen via MyMinfin en er ook rechtzettingen, terugbetalingen of overdrachten kunnen aanvragen. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren wordt voortaan gebracht op 3 maanden vanaf het einde van het belastbaar tijdperk.

Voor natuurlijke personen en zelfstandigen wordt de gestructureerde mededeling gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De nieuwe mededeling zal vermeld staan op de betaaluitnodiging die vanaf aanslagjaar 2020 verstuurd wordt. Voor vennootschappen verandert er niets aan de mededeling.

Gepubliceerd op 26/02/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?