alternatieve-verloningsvormen

Article

Top 24 alternatieve verloningsvormen 

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2020

Elk jaar publiceren wij een ranking van de meest interessante verloningsvormen. De percentages symboliseren de ratio tussen het netto voordeel voor de werknemer ten opzichte van de ‘netto’ kost voor de werkgever; dit is na aftrek in de vennootschapsbelasting.

Hierbij geven we als referentiepunt mee dat een werknemer (slechts) 43,12 EUR netto ontvangt in geval van een bruto loonsverhoging die overeenkomt met een ‘netto’ loonkost voor de werkgever van 100 EUR (ratio = 43,12 %).

Informeer u indien u een mogelijk alternatief overweegt. Bepaalde vormen zijn immers onderworpen aan voorwaarden of zijn collectief.

Gelieve de bijlage in PDF te downloaden om de top 24 alternatieve verloningsvormen te raadplegen. Een meer gedetailleerde toelichting van de verloningsvormen kan u terugvinden in onze brochure 'Ranking alternatieve verloningsvormen'.

 

Gepubliceerd op 28/02/2020
Anneleen Terryn, aterryn@deloitte.com

Did you find this useful?