maatschap-vermogensplanning

Article

De maatschap blijft een ideaal instrument bij vermogensplanning

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2020

Het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen heeft met de invoering van de kapitaalloze besloten vennootschap (bv) een concurrent in het leven geroepen voor de maatschap. De uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht en de toekenning van preferente dividenden in een bv bieden belangrijke mogelijkheden in het kader van vermogensplanning.

Ondanks de invoering van deze bv heeft de maatschap nog heel wat extra troeven.

Het blijft immers een eenvoudig instrument om controle te behouden over weggeschonken vermogen of om vermogen gecontroleerd te laten vererven. Er is geen notariële tussenkomst nodig en er zijn geen publicatievereisten. Bovendien kunnen er flexibele afspraken worden gemaakt rond bijv. winstverdeling, (opvolgend) bestuur, uittredingen en overdrachten.

De maatschap is fiscaal transparant en bijgevolg niet onderworpen aan vennootschaps- of rechtspersonenbelasting. De vennoten van de maatschap worden rechtstreeks belast op hun deel van de eventuele belastbare inkomsten.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot reservering van de winst en pas over te gaan tot uitkering van zodra de kinderen een bepaalde leeftijd hebben en kan het bestuur van de maatschap in principe de beheerde activa vervreemden, zonder instemming van de aandeelhouders van de maatschap.

Als gevolg van een aantal recente wetswijzigingen moet de maatschap ingeschreven worden in de KBO, geregistreerd worden in het UBO-register en geldt er een strengere boekhoudverplichting. Ondanks deze nieuwe maatregelen blijft er discretie aangezien het vermogen, de inkomsten en de uitkeringen van de maatschap nog steeds afgeschermd zijn voor derden.

Een eenvoudige of dubbele boekhouding voeren is bovendien een goed hulpmiddel voor een correcte en accurate rapportering. Vermogens worden vaak op complexe wijze overgedragen. Geschonken vermogensbestanddelen kunnen vervangen worden door andere activa. Fiscaal en tussen familieleden zal op het ogenblik van een overlijden dikwijls moeten aangetoond worden dat goederen op het ogenblik van een overlijden afkomstig zijn van een schenking uit het verre verleden. De zaakvervanging kan perfect aangetoond worden op basis van een correcte jaarlijkse rapportering vanuit de maatschap.

De bewijslast van de herkomst van het vermogen wordt immers steeds belangrijker. Transparantie en een goede rapportering over het vermogen zijn derhalve een must. De maatschap laat toe het vermogen duidelijk te traceren en de rapportering verleent hieraan bewijskracht. Met de steeds strengere houding in de toepassing van de anti-witwaswetgeving, zal de maatschap hier alvast een goed hulpmiddel zijn.

Een maatschap blijft een opportuniteit en geen last!

We komen hierop uitgebreid terug in onze seminariereeks in april.

 

Gepubliceerd op 28/02/2020
Natalie Van Haver, nvanhaver@deloitte.com

Did you find this useful?