generatiesprong

Article

De generatiesprong

Deel 1

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2018

Eind vorig jaar werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit op een aantal punten aangepast. De erfbelasting bij een generatiesprong door verwerping werd verlaagd. In dit nummer wordt ingegaan op de civiele en fiscale gevolgen van deze erfenissprong over de drie gewesten heen. In een volgend nummer lichten we de verschillende mogelijkheden toe die het nieuwe erfrecht vanaf 1 september 2018 voorziet om een generatiesprong te realiseren.

Situering

We leven vandaag steeds langer. Bij het overlijden van een ouder is het mogelijk dat het kind niet langer nood heeft aan bijkomende middelen. De kleinkinderen daarentegen bevinden zich misschien wel in een levensfase waarbij een financieel extraatje erg welkom is, denk maar aan de bouw van een eerste woning, een huwelijk, ...

Een generatiesprong is geen nieuw begrip en kan op verschillende wijze worden gerealiseerd. De grootouders zouden de kleinkinderen kunnen opnemen in hun testament of levensverzekering of ze zouden bij leven al aan de kleinkinderen kunnen schenken. Maar wat zijn de mogelijkheden om een generatiesprong te realiseren wanneer er niets voorzien werd door de grootouders? Hierbij kan eventueel worden gedacht aan de techniek van de generatiesprong door verwerping.

Generatiesprong door verwerping

Er is sprake van een generatiesprong door verwerping wanneer de ouder van het kleinkind de nalatenschap verwerpt van zijn ouder (grootouder), waardoor het kleinkind door middel van plaatsvervulling de plaats van de verwerpende ouder inneemt. Hierdoor erft het kleinkind rechtstreeks van zijn grootouder. De beslissing om de nalatenschap te verwerpen is een beslissing die uitgaat van het kind van de grootouder zodat de grootouder hierop geen vat heeft. De verwerping is een zwart wit regeling: de keuze slaat op de gehele nalatenschap. Een breukdeel rechtstreeks laten “doorgaan” naar de kleinkinderen  is niet mogelijk. Vandaag wordt er daarom weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De nieuwe erfwet komt tegemoet aan deze onvolmaaktheden, waarover meer in het volgend nummer.

Fiscale  behandeling (Vlaanderen - Brussel - Wallonië)

In het Brussels en Waals Gewest heeft de verwerping door het kind geen verlaging van de successierechten tot gevolg. De kleinkinderen zijn samen minstens evenveel aan successierechten verschuldigd als wanneer de ouder zelf zou hebben geërfd. Fiscaal wordt er door de verwerping dus geen besparing gerealiseerd, behalve dat natuurlijk een generatie wordt overgeslagen.

In Vlaanderen werd de betrokken bepaling op 24 december 2017 geschrapt, waardoor de erfenissprong door verwerping fiscaal voordelig is geworden. De kleinkinderen betalen erfbelasting alsof ze rechtstreeks van de grootouders zouden erven. Daardoor wordt het ook fiscaal interessanter om te verwerpen.

Gepubliceerd op 18/04/2018
Bern Verschraegen, bverschraegen@deloitte.com

Did you find this useful?