generatiesprong

Article

De generatiesprong

Deel 2

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2018

De Vlaamse fiscus heeft de generatiesprong door verwerping fiscaal interessanter gemaakt. Op vandaag kan men een nalatenschap niet deels verwerpen. De generatiesprong door verwerping is dus een alles of niets verhaal. Vanaf 1 september 2018 voorziet het nieuwe erfrecht echter enkele nieuwe mogelijkheden om op flexibele wijze een generatiesprong te realiseren.

Het idee achter een generatiesprong bestaat erin dat de kleinkinderen rechtstreeks vermogen verwerven van hun grootouders. Zo wordt niet alleen een generatie overgeslagen, maar komen de middelen ook bij de generatie terecht die de middelen meestal het best kan gebruiken.

De vrijwillige generatiesprong kan op twee manieren worden gerealiseerd: bij schenking en bij globale erfovereenkomst. Hierna behandelen we de vrijwillige generatiesprong bij schenking.

Deze houdt in dat een grootouder schenkt aan een kleinkind zonder de gelijkheid tussen de eigen kinderen te doorbreken. Bij overlijden van de grootouder wordt de schenking aan het kleinkind behandeld alsof het kind (ouder kleinkind) zelf de schenking van zijn ouder (grootouder) heeft ontvangen. Ook de gelijkheid tussen de kleinkinderen blijft behouden. Bij overlijden van de ouder van het kleinkind, wordt de schenking immers behandeld alsof het kleinkind rechtstreeks van zijn eigen ouder heeft gekregen.

De schenker (grootouder), het kind en kleinkind dienen akkoord te zijn met de regeling. Het is een punctuele erfovereenkomst, onderworpen aan de strenge eisen van erfovereenkomsten.

Voorbeeld

Jules, een gepensioneerd weduwnaar, heeft twee kinderen, Jos en Bert. Bert heeft twee kinderen, een zoon Lucas en een dochter Laura. Jules wil graag een deel van zijn vermogen, 100.000 EUR, aan zijn kinderen schenken om de verschuldigde erfbelasting bij zijn overlijden te beperken. Bert geeft aan dat hij het geld niet nodig heeft, maar bij zijn zoon Lucas is het geld meer dan welkom. Jules doet een schenking van 50.000 EUR aan zijn zoon Jos en daarnaast een schenking (met generatiesprong) van 50.000 EUR aan zijn kleinzoon Lucas.

Bij overlijden van Jules zal zowel Jos (die zelf een schenking ontving) als Bert (waarvan diens zoon Lucas een schenking kreeg) de schenking moeten inbrengen. Inbreng is het mechanisme dat ervoor zorgt dat de gelijkheid tussen de erfgenamen wordt hersteld.

Bij overlijden van Bert brengt Lucas de schenking in die hij van zijn grootvader heeft ontvangen. Hierdoor krijgt Laura 50.000 EUR (geïndexeerd) meer uit de nalatenschap van Bert waardoor de gelijkheid tussen de kinderen van Bert wordt hersteld.

De Vlaamse belastingdienst heeft bevestigd dat de schenking met generatiesprong geen aanleiding geeft tot dubbele belasting. Indien de schenking wordt geregistreerd, wordt enkel de schenking door de grootouder aan het kleinkind in aanmerking genomen voor de heffing van de schenkbelasting.

Het voorontwerp van decreet erfbelasting voorziet bovendien in een vrijstelling van schenkbelasting wanneer men erft van zijn ouder en de vererfde goederen binnen het jaar notarieel doorschenkt aan de eigen kinderen. Dit creëert bijkomende mogelijkheden voor de overdracht aan de volgende generatie.

Het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben momenteel nog niet laten weten hoe zij de generatiesprong fiscaal zullen behandelen.

Gepubliceerd op 18/05/2018
Bern Verschraegen, bverschraegen@deloitte.com

Did you find this useful?