financiële-administratie

Article

Haal als familiale kmo ook meer uit uw financiële administratie

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2018

Bij heel wat kmo’s besteedt de financiële afdeling veel manueel werk aan het verwerken van papieren documenten zoals aan- en verkoopfacturen, bankafschriften, de opmaak van rapporten, enz. Door digitalisatie stapsgewijs te omarmen, kunt u als bedrijfsleider meer waarde halen uit uw financiële administratie en ook naar een sterker controlegevoel toewerken. Maar hoe gaat u hiermee van start?

Volgende vergelijking maakt het duidelijker. Veel ondernemingen investeren in het optrekken van een nieuw bedrijfsgebouw om op die manier een verdere groei mogelijk te maken, de samenwerking tussen de verschillende diensten te ondersteunen en talentvolle medewerkers aan te trekken. Vertrek- en aanspreekpunt hierbij is steeds de architect die een bouwplan maakt op basis waarvan verder kan gewerkt worden. Een gelijkaardige aanpak is ook nodig voor het slimmer inzetten van uw financiële administratie. Het Deloitte finance transformatieplan, op maat gemaakt voor uw eigen finance team, zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en dat iedereen binnen het bedrijf meewerkt aan de beoogde einddoelen.

Onze doelgroep

Deze benadering richt zich specifiek tot familiale kmo’s waar er (te) veel tijd verloren gaat aan administratief manueel en vaak dubbel werk bij de verwerking van aan- en verkoopfacturen, bankafschriften, loonadministratie, enz. In deze gevallen is er vaak weinig tot geen ruimte meer om periodiek een financiële foto te maken, knipperlichten te analyseren en acties met de business op te volgen.

Het goede nieuws is dat u de financiële administratie binnen uw onderneming performanter kunt maken door te investeren in diverse digitaliseringsoplossingen zonder dat dit u op termijn meer kost. Zo kan er gekeken worden naar applicaties specifiek voor de digitale verwerking van aan- en verkoopfacturen, betalingen, ...

Daarnaast kan de implementatie van een goede rapporteringstool (bv. Emasphere, QlikSense, PowerBI, …) u als bedrijfsleider toelaten om meer inzichten te krijgen in de financiële en operationele bedrijfsresultaten. Deze bijkomende informatie kan leiden tot meer controle, een hogere omzet, een sterkere marge en financiële debt-ratio.

Onze aanpak

Ons Finance Transformation-team neemt uw taak niet over, maar helpt uw administratieve verantwoordelijke om efficiënter te werken en minder manueel werk te doen. Om dit doel te bereiken delen we onze expertise, coachen we uw medewerkers en maken we een stappenplan op en dit op maat van uw onderneming.

In de eerste (ontdekkings)fase bekijken we samen met u welke administratieve en rapporteringsprocessen binnen uw kmo goed lopen en welke minder.Vervolgens onderzoeken we meer in detail welke acties kunnen worden ondernomen om uw doelstellingen te bereiken.

Onze specialisten komen ter plaatse en bekijken hoe uw huidige workflow kan worden verbeterd. We doen aanbevelingen over de implementatie van een gestandaardiseerd en gedigitaliseerd rapporteringsproces, digital finance tools verbonden aan de boekhouding, het bijhouden van gecentraliseerde informatie,… Een aankoopfactuur kan bijvoorbeeld automatisch ontvangen worden via een E-factuur, digitaal goedgekeurd, automatisch ingeboekt en digitaal gearchiveerd.

Conclusie

Bent u bedrijfsleider van een familiale kmo met groeiplannen, of staat er een nieuwe generatie te wachten om de onderneming over te nemen, dan is de digitalisering van uw financiële administratie een troef. Kernwoorden hierbij zijn ‘efficiëntie’ en ‘inzichten’, resulterend in een sterker controlegevoel.

Gepubliceerd op 20/02/2018
Ulrike Debels, udebels@deloitte.com

Did you find this useful?