thuiswerken

Article

Thuiswerkalarm

Wat nu?

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2019

Thuiswerken bij winterse omstandigheden kan een oplossing zijn die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Minister van werk Kris Peeters voerde daarom het thuiswerkalarm in, een alarm dat wordt geactiveerd wanneer het KMI op basis van extreme weersomstandigheden een code oranje of rood afkondigt. Hierbij wordt een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Occasioneel thuiswerken is echter geen absoluut recht voor een werknemer, ook niet bij een thuiswerkalarm. In principe is altijd een voorafgaandelijke aanvraag nodig bij de werkgever, die op zijn beurt (schriftelijk) kan weigeren.

De werkgever kan wel beslissen om op ondernemingsniveau (via een CAO of via het arbeidsreglement) een kader te creëren voor de toepassing van occasioneel thuiswerk. Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen toestaan dat bij een afkondiging van het thuiswerkalarm de werknemer niet voorafgaandelijk toestemming moet vragen om van thuis uit te werken. Afwijkend kunnen de functies en/of activiteiten binnen de onderneming aangeduid worden waarvoor occasioneel thuiswerk niet mogelijk is.

In dergelijke thuiswerkpolicy worden tevens afspraken vastgelegd over het thuiswerk, zoals de terbeschikkingstelling van de nodige apparatuur en technische ondersteuning, de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het werken van thuis uit, enz.

Gepubliceerd op 28/01/2019
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?