actualiteiten-januari-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief januari 2020

In deze editie: Fiscaliteit 2020: quo vadis? | Optimaal balansmanagement | Is uw schoonmaakbedrijf clean? | Een virtueel uithangbord voor uw onderneming? | Nummering van de aan- en verkoopfacturen in een digitaal tijdperk | De éne schenker is de andere niet

Actualiteiten, januari 2020

Fiscaliteit 2020: quo vadis?
De start van een nieuw jaar is het moment om de fiscale balans op te maken voor familiale ondernemingen en hun aandeelhouders. We zien hierbij drie belangrijke tendensen.

Optimaal balansmanagement
Door de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 29 naar 25 % dreigt het gevaar dat het accent bij de opmaak van de jaarrekening op 31/12/2019 vooral komt te liggen op de fiscale optimalisatie van de resultatenrekening (binnen de mogelijkheden gecreëerd door de wetgever). Hierbij mag echter ook de focus op balansmanagement en het getrouw beeld van de jaarrekening niet verloren gaan.

Is uw schoonmaakbedrijf clean?
Voor werken in onroerende staat bestaat een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van hun (onder)aannemers. Ook schoonmaakactiviteiten kwalificeren als werken in onroerende staat. 

Een virtueel uithangbord voor uw onderneming? 
Tegenwoordig is het quasi een must om uw onderneming ook online in de verf te zetten. Weet dat uw website of Facebookpagina transparant moet zijn over bepaalde gegevens. 

Nummering van de aan- en verkoopfacturen in een digitaal tijdperk
Zowel het WER als de btw-wetgeving voorzien in de verplichting de aan- en verkoopfacturen in chronologische volgorde in te schrijven in een hiervoor bestemd dagboek. Vroeger moesten we de facturen fysiek herschikken op datum. Vandaag verloopt dit een stuk eenvoudiger via de digitale verwerking van gescande facturen. 

De éne schenker is de andere niet 
Wanneer ouders beslissen om te schenken aan hun kinderen, kan dit verschillende beweegredenen hebben. Waarbij sommigen schenken in alle vertrouwen, wensen anderen de controle te behouden over het gebruik van het geschonken vermogen en/of de bijhorende opbrengsten. 

Did you find this useful?