nummering-aan-verkoopfacturen-digitaal

Article

Nummering van de aan- en verkoopfacturen in een digitaal tijdperk

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2020

Zowel het WER als de btw-wetgeving voorzien in de verplichting de aan- en verkoopfacturen in chronologische volgorde in te schrijven in een hiervoor bestemd dagboek. Vroeger moesten we de facturen fysiek herschikken op datum. Vandaag verloopt dit een stuk eenvoudiger via de digitale verwerking van gescande facturen. De facturen worden bijvoorbeeld in willekeurige volgorde gescand en digitaal gerangschikt op datum vóór het inboeken. Belangrijk is dat er doorlopend moet genummerd worden per boekjaar. Eén van de meest gebruikte methodes is deze waarbij de nummering start met het jaartal waarin het boekjaar afsluit.

Noch het WER, noch de btw-wetgeving vereist dat de originele papieren facturen in eenzelfde chronologie bewaard worden zoals deze digitaal in de boekhouding werden verwerkt. Wel moet de btw-administratie op een gemakkelijke en snelle wijze de originele facturen (of een afschrift) kunnen terugvinden. Aan deze voorwaarde is in veel gevallen voldaan indien achter elke aan- en verkoopboeking de bijhorende factuur wordt bewaard in het boekhoudpakket. Gezien de snelle technologische evolutie van de softwaresystemen raden wij u echter aan om voorlopig ook de originele aankoopfacturen nog op papier te bewaren.

 

Gepubliceerd op 29/01/2020
Tom Vandendungen, tvandendungen@deloitte.com

Did you find this useful?