schoonmaakbedrijf-clean

Article

Is uw schoonmaakbedrijf clean?

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2020

Voor werken in onroerende staat bestaat een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van hun (onder)aannemers. Ook schoonmaakactiviteiten kwalificeren als werken in onroerende staat. Indien u beroep doet op een externe schoonmaakfirma, is deze regelgeving dus ook op u van toepassing.

Zowel bij het afsluiten van de overeenkomst als bij de betaling van facturen moet u steeds nagaan of de schoonmaakfirma sociale of fiscale schulden heeft. Dit kan door de website
www.checkinhoudingsplicht.be te consulteren.

Indien er fiscale schulden zijn, moet u 15 % op de factuur inhouden en doorstorten naar de fiscus. Zo niet, dan riskeert u hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale schulden ten belope van 35 % van de totale prijs, aangevuld met een bijslag gelijk aan de hiervoor vermelde inhouding.

Indien er sociale schulden zijn, moet u 35 % inhouden en doorstorten naar de RSZ. Zo niet, moet u een bijslag betalen gelijk aan het bedrag van de inhouding. U bent bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor 100 % van het factuurbedrag indien de schulden reeds van bij het begin van de overeenkomst bestonden.

Wij raden dan ook aan om steeds de controle uit te voeren. In beide gevallen drukt u best een bewijs met datum af om te bewaren.

 

Gepubliceerd op 29/01/2020
Falko Naessens, fnaessens@deloitte.com

Did you find this useful?