type-schenker

Article

De éne schenker is de andere niet 

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2020

Wanneer ouders beslissen om te schenken aan hun kinderen, kan dit verschillende beweegredenen hebben. Waarbij sommigen schenken in alle vertrouwen, wensen anderen de controle te behouden over het gebruik van het geschonken vermogen en/of de bijhorende opbrengsten.

We kunnen hierbij vier verschillende type schenkers onderscheiden.

  1. Enabler: enablers wensen hun kind een duwtje in de rug te geven. Het kind heeft alle vrijheid om de schenking naar eigen inzichten aan te wenden. No strings attached.
  2. Facilitator: de ouders willen een door hun kind geplande investering mogelijk maken, vaak in functie van de aankoop van een woning of bedrijf.
  3. Mentor: hier is er sprake van een dubbel doel. Ze willen erfbelasting voorkomen en tegelijkertijd hun kind vertrouwd maken met het beheer van het familievermogen door het stapsgewijs te betrekken.
  4. Guardian: De schenking is louter ingegeven om erfbelasting te voorkomen. De ouders willen daartoe wel vermogen overdragen, maar de opbrengsten of het gebruik ervan behouden. Ze wensen ook zo veel als mogelijk het beheer in eigen handen te houden.

Afhankelijk van de intrinsieke motivatie kunnen ouders schenken vanuit het standpunt van één van bovenvermelde types. Welke rol de ouder uiteindelijk als schenker aanneemt is een gevolg van zowel persoonlijke als praktische overwegingen.

Zie bijlage om een schematisch overzicht te raadplegen.


Gepubliceerd op 29/01/2020
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?